مجموعه 9 کتاب وضعیت سنجی

 

 vaz2

مجموعه وضعیت سنجی ها

   این مجموعه در 9 کتاب تمامی وضعیت سنجیها از تاریخ  24 اسفند 1392 تا 10 آبان 97 را شامل می شود . 

 نخستین ویژه‌گی وضعیت‌سنجی، وقتی واقعیت نزدیک به همان‌که واقع شده‌است، سنجیده می‌شود، این‌است که زمان، آینده، بر صحت آن شهادت بدهد. و می‌دهد.

     اما برای این‌که زمان صحت آن را تصدیق کند، می‌باید که ویژه‌گی دومی نیز داشته باشد و آن این‌است که حاصل شناسایی امرهای واقع و در رابطه قراردادن آنها به ترتیبی باشد که امرها خود زبان بگشایند و واقعیت را همان‌سان که واقع شده‌است گزارش کنند.

بنابراین، امرهایی که مطالعه می‌شوند، امرهای واقع مستمر باید باشند. شناسایی این امرها، بنوبه خود، به ویژه‌گی‌ها که دارند، باید انجام بگیرد.

 

جلد اول

فرمات پی دی اف

 جلد اول

فرمات ورد

جلد دوم

فرمات پی دی اف

 جلد دوم

فرمات ورد

جلد سوم

فرمات پی دی اف

 جلد سوم

فرمات ورد

جلد چهارم

فرمات پی دی اف

 جلد چهارم

فرمات ورد

جلد پنجم

فرمات پی دی اف

 جلد پنجم

فرمات ورد

جلد ششم

فرمات پی دی اف

 جلد ششم

فرمات ورد

جلد هفتم

فرمات پی دی اف

 جلد هفتم

فرمات ورد

جلد هشتم

فرمات پی دی اف

 جلد هشتم

فرمات ورد

جلد نهم

فرمات پی دی اف

 جلد نهم

فرمات ورد

گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان

ketab oxford site

 

معرفی کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان

کتاب در باره گرایش به قانون اساسی و حقوق انسان و اسلام بعد از بهار عرب، در 950 صفحه منتشر شد. پرشمار حقوقدانان و سیاست شناسان و جامعه شناسان، در تألیف این کتاب شرکت کرده‌اند. استادان برجسته حقوق این مجموعه را «کتابی عالی در باره تغییرهای دنیای عرب با سمت یابی بسوی دموکراسی و قانون اساسی برپایه حقوق انسان» توصیف کرده‌اند. اینان گفته‌اند: «کشورهای خاورمیانه در کار نوزایش، نوزایشی از درون و نه تحمیل شده از بیرون هستند» و این کتاب یاری می‌رساند به جنبش مهمی که بن‌بست را می‌گشاید و راه آینده را که مردم سالاری بر پایه حقوق انسان است می‌گشاید.

   آقایان ابوالحسن بنی‌صدر و دکتر حسن رضایی در تألیف این کتاب، شرکت داشته‌اند.

بیانیه حکومت ملی

Baynieh

بیانیه حکومت ملی

ابوالحسن بنی صدر

   در متن دست نویس، همواره سخن از حکومت ملی است. در اجتماعها قبل از انقلاب نیز سخن از بنای دولت و

برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید

فرمات پی دی اف

برای پیاده کردن کتاب اینجا را کلیک کنید

فرمات ورد