صوتی

مصاحبه رادیو فرانسه با آقای بنی صدر در باره لشکر کشی آقای خامنه ای پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷

آقای خامنه ای در جواب آنهایی که میگویند کشور در معرض خطر است ،جوانانی را بعنوان بسیجی جمع کرده و به آنها میگوید کشور مال شماست

قبل از اینکه این آقا این اجتماع را ترتیب بدهد ۲۸۰ استاد دانشگاه، بیانیه ای انتشار دادند خطاب به مردم و خطاب به این آقا،

در آنجا هفت مورد از این بی ثباتی ها را یادآور شدند، یکی بی ثباتی درونی رژیم،گسیختگی در درون،دوم عدم شفافیت،سوم گسست اجتماعی، چهارم افول درسرمایه اجتماعی و امید ، پنجم بحران آب و محیط زیست ، ششم نابسامانی تولید و بحران معیشت ، هفتم بحران در سیاست خارجی.

اقتصاددانان هم یک بیانیه انتشار دادند که عنوانش این است ، لطفا از بروز فاجعه ملی جلوگیری کنید، آنها هم ۹ مورد را یادآور شدند ، خوب حالا ایشان به اینها چی جواب داده، جوابش این تظاهراتی است که ترتیب داده، می گوید من زور دارم و کشور را هم دادم دست اینهایی که تفنگ دستشان هست، همین که هست...

مصاحبه رادیو فرانسه با آقای بنی صدر. پنجشنبه ۱۲ مهر ۱۳۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-07-12rfi

فایل تصویری

https://youtu.be/_I2wi7PTi3Y

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter