تصویری

تلویزیون سپیده استقلال و آزادی- حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی - بخش چهارم( حقوق شهروندی )

حقوق پنجگانه،اصول حاکم بر قانون اساسی پیشنهادی آقای بنی صدر- بخش چهارم- حقوق شهروندی

بنی صدر: وقتی می گوییم حقوق ملی یعنی حقوقی که حیات یک ملت، ادامه حیات آن ملت، رشد آن ملت و عمران طبیعت او بستگی به عمل به این حقوق دارد، پس این حقوق از خود هستی دارند برخلاف منفعت که از خود هستی ندارد، یک رابطه است که اگر در آن رابطه شما سود بردید که ملازمه که دارد با زیان طرف معامله، به این میگویند منفعت کرده و اگر زیان کرده و سود نبرده می گویند ضرر کرده پس منفعت خود بخود وجود ندارد و بستگی به آن معامله و رابطه است، حالا بعضی در قضیه قرارداد وین گفتند برد برد کردیم ، معامله برد برد دروغ است و چیزی بعنوان معامله برد برد وجود ندارد، از لحاظ نظری هم ... مصاحبه کننده خانم ژاله وفا. چهارشنبه ۲آبان ۱۳۹۷

فایل صوتی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-97-08-02sepideh

فایل تصویری

https://www.youtube.com/watch?v=stb5kLDJKi8

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter