تصویری

علل و دستاورد های ریاست جمهوری اول : مصاحبه تلویزیون سپیده

مصاحبه های تلویزیون سپیده با آقایان ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت ، چهار شنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

Banisadr 97-11-10=علل و دستاورد های ریاست جمهوری اول : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

بنی صدر: آقای بهشتی گفته بود یا انتخابات نمی شود یا بنی صدر رپیس جمهوری نمی شود.

شب جمعه که فردایش انتخابات ریاست جمهوری بود آقای هاشمی رفسنجانی از جلسه شورای انقلاب رفت بیرون و برگشت و گفت احمد آقای بود و می گفت که امام فرمودند که مدرسین قم به ایشان متوسل شدند که آقای بنی صدر به نفع آقای حبیبی کنار برود و نخست وزیر بشود که اختیاراتش هم بیشتر است ، من در آن جلسه جواب دادم که فردا روز انتخابات به معنای اینکه یک رپیس جمهور انتخاب میشود تنها نیست بلکه این مردم ایرانند که فردا خواهند گفت که آنها این اصول راهنمای انقلاب ایران را پذیرفته بودند و برای متحقق کردن آنها انقلاب کردند یا اینکه خیر دنبال پیروی از شما آقایان بودند .

بنا براین فردا روزی است که ملت میگوید که میدانستند چه کرده و چه میخواستند و آن چیز را هنوز میخواهند.

آقای معین فر در آن جلسه گفت که حرف آقای خمینی بجا است برای اینکه فردا یا شما ۴۰ درصد رای می آورید یا حبیبی ۴۵ درصد یا اینکه بعکس پس بهتره که یکی بنفع دیگری کنار برود که رئیس جمهور همان بار اول انتخاب بشود، من گفتم با اینکه آقایان اصرار کردند و نپذیرفتند که انتخابات را بگذارند در بهار که همه جای ایران بتوانند در انتخابات  شرکت کنند ولی وسط زمستان گذاشتند که بخشی از مردم نتوانند شرکت کنند ، سنجشهای دقیق افکار معلوم میکند که فردا آقای حبیبی بین ۴ یا ۵ درصد و من ۷۵ درصد رای خواهم آورد که شد ۷۶ درصد.

خوب اگر دعوا سر قدرت بود باید که دلایلی می آوردند برای اینکه بگویند رپیس جمهور بی کفایت هست چه می باید میبود؟

باید میگفتند بنی صدر حرص قدرت دارد و میخواهد این رقبا را از میدان بدر کنه و قدرت را منحصر به خودش بکنه و ... باید این حرفها را میزدند ُ ولی بجای این حرفها چه گفتند؟

تفصیر های من اینها هستند جانبداری رئیس جمهوری از دمکراسی غربی ، جانبداری از حقوق بشر غربی ، مخالفت با ولایت فقیه ، مخالفت با انتصابات امام ، مخالفت او با مجلس و قوه قضائیه (انتصابهای خلاف قانون اساسی و آن مجلسی که ۷۰ در صد انتخاباتش فلابی بود و به زور آقای خمینی تشکیل شد) مخالفت او با قرارداد الجزایر بر سرگروگانها ، مخالفت او با احکام قضات و دادگاههای انقلاب ، مخالفت او با تبلیغ بسود خمینی ، مخالفت او با اسلام فقاهتی یعنی همین دین تکلیف مدار،موافقت او با ملی گرایی و جانبداری از مصدق ، مخالفت او با معامله پنهانی بر سر گروگانگیری ، مخالفت او با ادامه جنگ ، یکی از این دلایل سر سوزنی ربطی با قدرت ندارد و همش ضد قدرت است ،

پس دعوا سر قدرت دروغه ، مخالفت اینها با کسی بود که میخواست مردم ایران از حقوق برخوردار باشند .

خوب اگر دعوا سر قدرت بود راهکارش این بود که من با آقای خمینی بسازم .

مصاحبه کننده آقای مرتضی عبد اللهی ،چهارشنبه ۱۰ بهمن ۱۳۹۷

لینک صوتی

 

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

لینک تصویری

 

جهت دید مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید .

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter