تصویری

سخنرانی ابوالحسن بنی صدر در سمینار مجامع اسلامی ایرانیان، ۱۹ بهمن ۱۳۹۷/ امر واقع مستمر انقلاب و پاسخ به دو سؤال

ابوالحسن بنی صدر: آقای خمینی از فرانسه تا تهران دنباله رو مردم بود، وقتی به فرودگاه تهران رسید، گفت من توی دهن این دولت می زنم، بعد هم دم از ولایت مطلقۀ فقیه زد.
بعد هم گفت ولایت مطلقه فقیه می تواند احکام دین را هم  موقتاً تعطیل کند. آقای آذری قمی هم گفت، ولایت مطلقۀ فقیه می تواند توحید را هم تعطیل کند.
دروغ، شد زبان رسمی این رژیم. دزدی، ترور، آدمکشی هم شد امری عادی.
از ستون پایه های استبداد تاریخی، فقط یک پایه نیمه شکسته مانده که این ملاتاریا است ...
 
 
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter