تصویری

جنبش اعتراضی مردم و اهمیت وجدان همگانی: مصاحبه آقای عبدالهی در تلویزیون سپیده

مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

جنبش اعتراضی مردم و اهمیت وجدان همگانی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

بنی صدر:آقای خامنه ای می گوید که آتش زدنها کار مردم نیست، کار اشرار است. اینکه کار مردم نیست، دقیقا اینطوره، برای اینکه هر گاه مردم بخواهند جنبش موفقی را انجام بدهند نباید برای رژیم قلمرو عمل درست کنند، امکان عمل خشونت آمیز برای آن ایجاد بکنند، و نمیکنند. در انقلاب ایران هم با همین روش پیش رفتند تا گل بر کلوله پیروز شد. خوب این اشرار چه کسانی هستند، این آقا میگوید که اشرار دو راس دیگر مثلث، پهلوی چی ها و گروه آقای رجوی هستند. در واقع در هر نظام استبدادی اینجوره، آن رژیم یک دشمی که نیرو و مکانی هم نداره، ولی بکار توجیه سرکوب میآید را دست آویز میکند برای سرکوب. رژیم شاه حزب توده را دست آویز می کرد و بعدش هم بقول شاه ارتجاح سرخ و سیاه، حالا اینها هم بر آن سیاق عمل میکنند. آتش زدن بانکها کار رژیم است چنانکه آتش زدن بانکها در زمان انقلاب هم کار واواک بوده... مصاحبه کننده مرتضی عبداللهی، چهارشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۸

لینک صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

لینک تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter