تصویری

چه بدیلی برای ایران مناسب است؟، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: - ای ایرانی، اگر می خواهی ایران بهتری داشته باشی، باید تغییر کنی، تا بتوانی تغییر بدهی.
 
- هر انقلابی یک کاستی هایی دارد که اگر از قبل سنجیده نشود، تدارک نشود و جنبش رخ بده، شما نه بدیل دارید، نه قانون اساسی دارید، و نه برنامه، می شود انقلاب مصر، می شود انقلاب ایران.
 
- برای ایران، ما برنامۀ عمل داشتیم و قانون اساسی را هم در فکر تهیه اش بودیم، ولی تهیه نکرده بودیم. آن برنامۀ عمل را در اجتماعات مختلفی که در شهرهای اروپا و آمریکا تشکیل شد، من بردم و تشریح کردم و برای آقای خمینی به نجف فرستادم. اما راجع به قانون اساسی صحبتی نبود، ولی استقلال چیست، آزادی چیست، سلطه چیست، و دینامیک های پویایی سلطه کدام ها هستند، کار زیاد کرده بودیم. نتیجه اینکه آقای خمینی به فرانسه آمد و ما آن اصول ٢٠ گانه را از زبان ایشان جاری کردیم، پس انقلاب ایران، هدف های واضح و روشنی پیدا کرد.
 
اما اینها نه معنایش این است که جامعه از قبل می دانست که چه قانون اساسی ای جانشین قانون اساسی حاصلِ انقلاب مشروطه، خواهد شد. اینکه در دوران گذار، کشور چگونه اداره می شود را هم نمی دانست.
 
پس ما برای رفع آن کاستی ها، قانون اساسی پیشنهاد کردیم تا قبل از اینکه هر تحولی رخ بدهد، جامعه بداند که آینده چگونه اداره خواهد شد، سند دوران گذار را هم  انتشار دادیم، برای اینکه معلوم بشود که در دوران گذار، کشور چگونه اداره خواهد شد و در آن مدت، انتخابات عمومی انجام بگیرد،
 
کتاب حقوق پنجگانه، برای این است که شما این حقوق را در خود شناسایی کنید و بکار ببرید، در این کتاب حقوق پنجگانه، ۲۳۳ اصل نوشته شده که شما اگر از این ۲۳۳ اصل، فقط به ٢ تا از آنها عمل کنید، اگر اصل های استقلال و آزادی– که اصل های استقلال و آزادی هم معانی خیلی دقیق دارند که اگر شما به ساده ترین معانیش که همه بتوانند بدون هیچ گونه ابهامی بفهمند و محتاج تعبیر و تغییر هم نباشد، استقلال، به معنای این است که شمای ایرانی مستقل در گرفتن تصمیم باشید، و آزادی، یعنی اینکه در گرفتنِ نوع تصمیمی که می گیرید، آزاد باشید -، را انجام دادید، بقیۀ حقوق، خود بخود عمل می شوند.
 
- آنهایی که در خط استقلال و آزادی هستند، باید نماد خط استقلال و آزادی و الگوی عمل به حقوق بشوند و بدیلی که با دانش و فن کافی برای تصدی دولت و منطبق کردن ساختار دولت با قانون اساسی بر پایۀ حقوق پنجگانه می تواند عمل کند. و یکی هم جامعه است که باید بدیل خودش بشود.
 
- اګر به حقوق عمل کردید، قلمرو دولت استبدادی، تنګ می شود. هر چه بیشتر به حقوق عمل کنید، خودتان بدیل خویش می شوید و قلمرو دولت استبدادی را تنگتر می کنید، تا اینکه دیگر بی قلمرو خواهد شد، مثل رژیم "محمدرضا شاه".
 
- ای انسان ایرانی، تغییر بکن، حقوقمند بشو، تغییر بده، اگر می خواهی ایران بهتری داشته باشی.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter