تصویری

چهلمین سالروز انتخاب اولین رئیس جمهوری و کارنامۀ ۴۰ ساله، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال

 
 
 
ابوالحسن بنی صدر: من مدعی هستم که خود و دوستانم به مردم دروغ نگفتیم و از این جهت در جهان نمونه هستیم. 
 
ما بر حق ایستاده بودیم و اگر معلوم می شد که در ایستادگی بر حق راستگو نیستیم، بر باد رفته بودیم.
 
من اولین منتخب رئیس جمهوری ایران هستم که همۀ هزینه های انتخاباتی ام  را مردم دادند.  
 
بنابر گزارش هیئت های رسیدگی انتخابات مجلس اول، ٧٠ درصد انتخابات مجلس اول تقلبی بود.
 
اگر در خرداد ۶۰ کودتا نمی کردند، جنگ با عراق به سود ایران پایان می یافت، کودتا کردند که جنگ ادامه پیدا کند.
 
یکی از جرم های منتخب شما، جانبداری از دمکراسی و جرم دومش جانبداری از حقوق بشر بود، جرم سومش هم مخالفت با ولایت فقیه و ...
 
شما ایرانیان بدانید که آقای خمینی در خرداد ۶۰ توسط برادر زاده اش به من پیشنهاد کرد که اگر آنچه را که ایشان می خواهد، بپذیرم که یکی از آنها این بود که می باید ٨ گروه سیاسی را محکوم کنم، آنوقت منتخب رئیس جمهوری عزیزش هستم و فرماندۀ کل قوا هستم و نخست وزیر و وزیران را هم، هر که را من بخواهم، همان خواهد شد. یعنی آلت فعل ایشان در قصابی، جنایت و سر بریدن و منحل کردن احزاب و... بشوم. جواب دادم که من برای مقام، منتخب رئیس جمهوری نشدم، برای متحقق کردن هدف های انقلاب، قبول مسئولیت کردم.
 
کودتای خرداد ۶۰ یک کودتایی نبود که آقای خمینی و هاشمی رفسنجانی به تنهایی تصدی کرده باشند، ایالات متحده امریکا، حکومت خانم تاچر و اتحاد جماهیر شوری ها هم از این طرف همکاری کردند، ولی ما ایستادیم و هنوز هم ایستاده ایم و بازهم خواهیم ایستاد .
 
آقای خمینی بار دوم هم واسطه فرستاد برای آشتی، که برگردم ایران. جواب دادم که شما باید بروید در تلویزیون از مردم عذر خواهی کنید و بعد استعفا بدهید، تا یک انقلاب معنوی رخ بدهد، تا بازگشت من به ایران معنی پیدا کند.
 
ما نخستین گروه در تاریخ ایران هستیم که مثلث زور پرست با ما رویارو شدند، تا ما را از هدف بازدارند، و هنوز هم در دشمنی با ما متحد هستند.
 
تا زنده هستم، نخواهم گذاشت که بدیل دست نشانده برای ایران، درست کنند.
 
در خرداد ۶۰ به آقای خمینی گفتم که ما می رویم، که بمانیم، شما می مانید، که بروید. کسی که بخاطر قدرت به حق  تجاوز می کند، محکوم به رفتن است.
 
مردم ایران، جمع ما از افراد عادی نیستند، اینها پهلوان هایی هستند که با هنرمندی به معنای دقیق کلمه، فضاهای جدید ایجاد کردند. روزی که شما امکان پیدا بکنید و فضا آزاد بشود، خواهید دید که این ها در چه سختی هایی کار را آغاز کردند و پیش بردند.
 
ما نخستین گروه در ایران و بسا در جهان هستیم که حقوق بشر را بعنوان روش و هدف در مبارزه سیاسی، وارد کردیم و سرانجام قانون اساسی بر اساس حقوق پنجگانه. حقوق انسان،حقوق شهروندی او، حقوق ملی، حقوق جامعۀ ما بعنوان عضوِ جامعۀ جهانی و حقوق طبیعت را به مردم ایران و جهان پیشنهاد کردیم.  

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter