تصویری

نیروهای مسلح وقتی حافظ حقوق مردم هستند، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

 
 
 
ابوالحسن بنی صدر: پیام من به شما نیرو های مسلح این است: تاریخ معاصر کشور خودتان را ببینید، از دوران قاجار–  یعنی از شکست های ایران در جنگ های ایران و روس- تا امروز. یک دوره هست که شما بعنوان عضو نیروی مسلح به خود افتخار کردید، صاحب غرور شدید، و آن وقتی بوده که از وطنتان به هنگام تجاوز یک نیروی بیگانه دفاع کردید و در این دفاع موفق بودید. خیانت "ملاتاریا" سبب شد، جنگ با عراق ٨ سال ادامه پیدا کند، والا در خرداد ۶۰، آن جنگ با پیروزی ایران پایان یافته بود، کشورهای مختلف دنیا هم از آن دوران حرف می زنند. 
چه بوده است که آن وقت داشته اید، حالا ندارید؟  آنوقت از حیات ملی و حقوق ملی دفاع کردید. به شما امکان داده شد ابتکار کنید، بعنوان انسان خلاق در دفاع از وطن تان عمل کردید، و موفق شدید. حالا در جهان بعنوان نیروی سرکوبگر از شما، از "سپاه پاسداران"، صحبت می شود، عنوان دیگری ندارید. در نتیجه به شما بعنوان انسان های عادی نگاه نمی کنند، بعنوان انسان های جنایتکار نگاه می کنند.
وقتی صحبت از طرح مسئله کشتار مردم در دادگاه بین المللی جنایی می شود، پس آنهایی که این کشتار را کردند، جنایتکار به حساب می آیند. پس شما را بعنوان جنایتکار به حساب می آورند. اینکه شما بگویید که عیب اش چیست، رئیس قوه قضائیه ما هم قاتل تاریخی است، خوب این هم، ننگ است! اینکه سر تا پای رژیم از قاتلان باشند، برای شما که فخری نیست، این ننگی است! اگر بخواهید از این ننگ خارج بشوید و بخواهید بعنوان نظامی، غرور پیدا کنید، مرجع شما، آن دوران دفاع است، آن ۹ ماهۀ اول جنگ با عراق است که بر مبنای دفاع از حقوق ملی، در برابر متجاوز قرار گرفتید. بعدش این رژیم، جنگ را در سود انگلستان و غرب– بقول وزیر دفاع حکومت ارگارت تاچر- ادامه داد. یعنی بعدش وسیله شدید. آخرش هم که جنگ با نوشیدن جام زهر، تمام شد، یعنی با شکست تمام شد. پیروزی را از شما و مردم ایران دزدیدند.
خوب، در آن دوران افتخار آمیز، تأمل کن و برگرد و  آن بشو. آن که بشوی، دیگر نمی شود از شما بعنوان وسیله استفاده کرد. جامعۀ ایرانی تحول می کند، شما یک نیروی مسلح مفتخر در خدمت یک ملت حقوقمند می شوید. 
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter