تصویری

چه عواملی جنبش همگانی را ممکن می کند؟: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر در تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

Do., 9. Apr. um 20:06
 
 

مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر ، چهارشنبه ۲۰فروردین ۱۳۹۹

چه عواملی جنبش همگانی را ممکن می کند؟: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

سوال: آقای بنی صدر استاد گرامی، خیلی ها می گویند جنبش اخیر بی سر است و رهبری ندارد و بخاطر همین نظام زود میتواند سرکوب کند، وقتی هم که امثال آقای پهلوی حمایت بکنند و یا فراخوان بدهند مردم از ترس افتادن توی چاه دیگری، عقب گرد ارتجاع و امکان سوء استفاده چنان عناصری از جنبش، مردم تن به فراخوان آنها نمی دهند.

چندی پیش با جمعی جوان اعم دانشجو و تحصیل کرده بحث می کردیم که نقش ما در این جنبش چیست. برخی از آنها اذعان داشتند که شما ویژگیهای رهبری جنبش آزادیخواهانه مردم را دارید.

یکی می گفت چون سابقه پاکی دارند و با سواد هستند. یکی می گفت چون میگویند مردم به حقوق خود عمل کنند شاید من و توی دانشجو بفهمیم ولی مردم خوکرده به بی حقوقی منظورشان را نمی فهمند، باید واضح تر به مردم بگویند که چکار باید بکنند. من در جوابش گفتم چرا نمی فهمند، وقتی مردم شعار میدهند بریز بیرون هموطن حقتو فریاد بزن پس چیست ، یعنی حق خود را دارند می شناسد.

دو تا گفتند، بنی صدر بهتره رهنمود بدهند که مردم در تظاهرات چه کنند که حاکمیت نتواند آنها را سرکوب کند، یکی گفت حرف ما را به جهانیان برسانند بهترین کار است. گفتم ولی حیف که بیش از هر کس اورا سانسور می کنند و صدایش به همه اقشار نمی رسد، خوب البته وظیفه ما هم شکستن این سانسور است.

حالا ملاحظه میکنید آقای بنی صدر که این نمونه بعضی از نگاهها به نقش شما و موانع رسیدن صدای شما به مردم است، اما ما مردم، بی نیاز از رهنمود شما برای پیش برد جنبش نیستیم، البته خود من کتاب انقلاب شما را مطالعه کردم که تاکید کردید که سه سری عوامل، هم در سطح مردم هم در سطح حاکمیت و هم در سطح منطقه و جهان بایستی فراهم باشد تا جنبشی همگانی و موفق شود. لطفا به زبان همه فهم برای ما مشخص کنید که در ما مردم چه عواملی هنوز باید پدید آید تا ما آماده جنبشی همگانی شویم که به پیروزی ختم شود. ارادتمند شما ...

تلویزیون سپیده استقلال و آزادی، چهارشنبه ۲۰فروردین ۱۳۹۹

لینک صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

لینک صوتی یوتوب

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter