تصویری

سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری ادامه بحث استبداد فراگیر(توتالیتاریسم)

سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری،۱۵تیر ۱۳۹۹

سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

ادامه بحث استبداد فراگیر(توتالیتاریسم)

بیماری جهانگیر کوید – ۱۹ دو واقعیت را در معرض دید جهانیان قرارداد: ضد فرهنگ قدرت و فرهنگ استقلال و آزادی هر دو، هم ملی و هم جهانی هستند. انتقال ویروس به انسان و جهانگیر شدن بیماری، هم امر واقعی چینی و هم امر واقعی جهانی است. درمان بیماری در جامعه‌های مختلف گویای فقدان سازماندهی لازم در سطح جهان است. یعنی این که فرهنگ جهانی استقلال و آزادی هنوزبسیار ضعیف است. چرا که مبارزه با بیماری جهانگیر، ناگزیر می‌باید ملی - جهانی باشد و نشد.
این بدان معنی است که در سطح کشورها، فرهنگ استقلال و آزادی ضعیف است. به سخن روشن، وجدان به حقوق ضعیف و تنظیم رابطه‌ها با حقوق کم‌تر و با قدرت بیشتر می‌شود. بدین‌سان، دو رابطه، یکی رابطه قدرت با علم و دیگری رابطه حقوق با علم، بعنوان مهم‌ترین مسئله، پیشاروی جهانیان قرار می‌گیرد. این مهم‌ترین مسئله، موضوع بحث می‌شود.
***************************************************************************
ازسال ۱۹۸۲ آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کرد او همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاسهایی نیمه خصوصی در میان گذاشت که این کار تا به امروز ادامه دارد . کتابهای سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی،اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی ازاین جلسات است . در این جلسات آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند .بخش وسیعی از این کلاسها کار تحقیقی مفصلی است که به بحث مردمسالاری میپردازد و به صورت صوتی و تصویری ضبط شده است . این مجموعه در پنج کتاب انتشار خواهد یافت: کتاب اول شامل دو بخش است،بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است و کتاب دوم در رهبری و احزاب و کتاب سوم در عدالت و دو کتاب چهارم و پنجم در باره رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد فصل هایی از آن به صورت کتاب انتشار یافته که از آن جمله میتوان به کتابهای اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری ،عدالت اجتماعی،عقل آزاد، توتالیتاریسم ،ارکان دموکراسی ،رهبری در دموکراسی ،رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر( در دوجلد) و... را نام برد. جلسه این هفته در ادامه بحث استبداد فراگیر است. این جلسات هر چهار هفته یک بار بر گزار میشود.
یک شنبه ۱۵ تیر ۱۳۹۹ برابر ۵ ﮊوئیه ۲۰۲۰
فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

لینک صوتی یوتوب

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

لینک اینستاگرام

https://www.instagram.com/p/CCWJ201Jc_N/

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter