صوتی

وقتی سرنوشت ایران موضوع تصمیم قدرت ها می ‌شود (مکانیسم ماشه)؟، مصاحبۀ رادیو عصر جدید

- پیشاپیش به شما مردم ایران می گویم، اگر آقای بایدن رئیس جمهور بشود، مشکل حل نمی شود.
 
- آقای روحانی و وزیر خارجۀ ایشان گفتند که این هنر برجام را ببین، با این بلاهایی که بر سرش آمده بود، با این حال، این برجام بود که امریکا را به انزوا در آورده است. اما در واقع دو طرف به انزوا درآمده اند، چون دو تا، رأی مخالف دادند که چین و روسیه اند که بیشتر برای مهارِ یکه تازیِ امریکا است، و خیلی کمتر به نفع ایران. اما ۱١ تای دیگر، رأی ممتنع دادند، حتی تونس و اندونزی که هر دو، کشورهای  مسلمان هستند هم، رأی ممتنع دادند، یعنی هر دو طرف منزوی هستند.
 
 
 
- روزنامۀ لوموند به تاریخ ١٧ اوت ٢٠٢٠، یک مقاله انتشار داد و گفت که هدف آقای ترامپ این است که کاری بکند که اگر او شکست بخورد و آقای بایدن رئیس جمهوری امریکا بشود، نتواند به برجام برگردد. روزنامۀ لوموند، با اینکه ننوشته از چه راه، ولی نوشته که آقای ترامپ می خواهد کاری بکند که ایران واکنشی نشان بدهد که این واکنش، سبب بشود که امریکا عملی انجام بدهد که این عمل، برگشت به برجام را دیگر برای امریکا ناممکن بکند.
 
- اینکه در طول این ۴۰ سال، امریکا کنش بوده و ایران واکنش، یک امر واقع و مسلمی است.
 
- گروگانگیری را امریکا طراحی کرد، و آقای خمینی گروگانگیری را انقلاب دوم خواند، در طول ۴۴۴ روز، ۴۰ نوبت پای حل رفتند، یک عمل از امریکا و یک عکس العمل از آقای خمینی، حل را ناممکن کرد و آخرش هم  اقتضاح اکتبر سورپرایز (معامله پنهانی با ریگان و بوش) شد.
 
- جنگ ٨ ساله، صدام تحریک شده به ایران حمله کرد، ۵ خرداد ۱۳۶۰ امکان پایان دادن به جنگ بوده، آقای خمینی کودتا کرد و جنگ را بمدت ٨ سال ادامه داد، جام زهر را سرکشید و جنگ را در شکست تمام کرد.
 
- بعد از جنگ، قضیۀ اتم، تا امروز، کنش و واکنش شده است. در این فاصله، ایران را به مدار های بستۀ جنگ های ١٠ گانه کشاندند که در همۀ آنها، واکنش ایران است.
 
- حالا هم که آقای ترامپ می گوید که من ماشه را می کشم، کنش امریکا است و انتظار دارد که ایران واکنش نشان بدهد. حالا، آقای ترامپ منتظر یک اکتبر سورپرایزی است، یعنی در ماه اکتبر که قبل از انتخابات ریاست جمهوری امریکاست، باید یک عملی انجام بشود که امکان اقبال ایشان را برای تجدید انتخاب، افزایش بدهد. می گویند این هم مثل این است که ایران را به تحریکاتی برانگیزد که نتیجه اش عمل نظامی امریکا بشود و جامعه امریکایی خودش را در جنگ ببیند و بگوید که فرمانده را در جنگ نمی شود عوض کرد، برویم به آقای ترامپ رأی بدهیم.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter