صوتی

فرآورده دو حق اختلاف و اشتراک/ ادامۀ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

 

جهت دیدن سخنرانی لطفا اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر: حال خانم نسرین ستوده خوب نیست، او حقوقدان است و وجدان به حقوق دارد و بر حق ایستاده است. از این نظر، ترجمان همۀ انسان هایی است که در روی زمین  حق دارند و به حق آنها تجاوز می شود.
دل های همه انسان های حقوند با اوست و استقامت او را می ستایند.
تردید ندارم که این استقامت هاست که به فردایی که در آن فردا، مردم ایران در استقلال و آزادی و حقوندی زندگی خواهند کرد، امید ایجاد می کنند ...
***
فرهنگ، فرآورده دو حق اختلاف و اشتراک است که بنابر حق اختلاف، هر شهروند مجموعه‌ ای از استعداد ها و فضل ‌ها، از جمله استعداد خلق است و آفریده‌ های شهروندان نایکسان می ‌‌شوند و این نایکسان ‌ها عناصر فرهنگ می ‌شوند. حق اشتراک، نه تنها خلاقیت جمعی را ممکن می ‌کند، بلکه به یمن جریان آزاد اندیشه ‌ها و دانش ‌ها و دیگر آفریده ‌ها، اشتراک‌ ها پیدا می ‌کنند. این اشتراک ها، وقتی دیرپایی حیات اجتماعی و رشد پایدار و هماهنگ شهروندان و آبادانی طبیعت بدان ها بستگی پیدا می ‌کنند، ویژگی ‌های مشترک هر جامعه، خوانده می ‌شوند که در مورد ایران، ویژگی ‌های ایرانیت شان می‌ خوانیم. زندگی در صلح اجتماعی و مددکاری در رشد ایجاب می ‌کند که دارندگان طرز فکر های مختلف، ویژگی ‌های حیات جمعی در رشد پایدار را بپذیرند و این ویژگی ‌ها، مشترکات طرز فکرهای دینی و غیر دینی می ‌شوند. فرهنگ مشترک، به یمن رشد، ویژگی ‌ها جدید را بر ویژگی ‌های پیشین می ‌افزایند.
زمان حاضر، جهان در برابر یک مسئله قرارگرفته‌است: پویایی مرگ محیط زیست وانسان که ایجاب می‌کنند حقوق پنج‌گانه، بمثابه مهمترین مشترک، در طرزفکرهای مختلف پذیرفته گردند و مشترک بشریت بگردند.
**
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter