تصویری

توضیحی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: اندیشه استقلال و آزادی در ایران بالیده شد.جامعۀ ایرانی بارها تا پای مرگ رفته است.
 
فقهای ما قائل به اختیار بودند، حالا این آقا دم از ولایت مطلقه می زند.
 
جامعۀ ایران، دولت را همیشه از خود بیگانه می دانسته، بنابر این دو نوع زندگی و دو نوع زبان هم داشته است. یک زبان برای درون داشته، و یک زبان هم برای بیرون. حتی خانه های قدیمی را هم که نگاه کنید، دو گونه است.
 
ایرانی ها، دولت را یک عامل تحمیلی از بیرون می دانند که ناشی می شود از اقوام مهاجر. نتیجه اینکه دو تا زندگی داشتند که آن رندگی درونی شان کمتر استبدادی است، برای همین است که حیات ملی ما توانسته ادامه پیدا کند ...
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter