صوتی

اخلاق و وجدان اخلاقی - عدالت و تعریف های آن و .../ سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال وآزادی و مردمسالاری

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: - ولایت فقیه ظلم است برای اینکه بر مبنای انکار حق رهبری انسان ها در استقلال و آزادی است، دین را هم به خدمت قدرت در آورده است.
- در امریکا، انتخابات ریاست جمهوری است و همه جا، تحت هجوم ویروس کرونا است. در امریکا و در همه جا، ضعف اصول و حقوقی که وجدان‌ های اخلاقی فردی و جمعی، پندارها و گفتارها و کردارها را بدان ها بسنجد، موضوع روز است. وجدان اخلاقی، ترازویِ عدل را در سنجش ‌هایش بکار می‌ برد. اما این ترازو، در بیان ‌های قدرت، تعریف‌ ها جسته است تا که هر عمل را به قدرت بسنجد. پیش از این، گفتند: در اقتصاد، عدالت کارکرد ندارد. اینک که حزب‌ های راست گرا، در جریان اینهمانی جستن با قدرت، از معیارهای دموکراسی می ‌بُرند، عدالت در سیاست، از منظر اینگو‌نه احزاب، نیز دارد بدون کارکرد می‌ شود. در انتخابات امریکا، اخلاق نیز یکسره بی‌ محل شده‌است.
باوجود این، در همه جا، وضعیت از بد، بدتر می ‌شود. در همه جا، وجدان اخلاقی باید بتواند، بر میزان عدل، فعالیت های فردی و جمعی را در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی، بسنجد. پس نیاز به تعریف روشنی از عدل است تا که این وجدان بتواند فعالیت ها را به حق بسنجد. این مهمتر‌ین موضوع همۀ دوران های تاریخی، موضوع این بحث است.
***
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter