تصویری

انتخابات امریکا و منشاء اجتماعی جباریت و پدید آورندگان جباران، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

ابوالحسن بنی صدر: انتخابات امریکا دو درس عمده برای مردم ایران و همۀ مردم دنیا دارد.
 
درس اول اینکه، این آقا [دونالد ترامپ]، ٧٠ میلیون رأی آورده، حزب جمهوری خواه را دارد که با معیارهای  دمکراسی بریده است. سازمان های فاشیستی را هم دارد. سازمان های مذهبی را که فکر می کنند، قدرت را به استخدام دین باید درآورند– مثل مدعیان ولایت فقیه در ایران-، هم دارد. اتحاد سرمایه داران و عمدۀ نظامیان را هم دارد. حالا شما فرض کنید که این [اوضاع] می چربید و او دوباره رئیس جمهور می شد. با این هایی [پایه هایی] که دارد، چقدر احتمال داشت که در ۴ سال بعد، جامعۀ امریکایی بتواند به استبدادی که بدست خودش بر خودش حاکم کرده، نه بگوید. او همین الان این درس را می دهد، حاضر نیست که قبول کند باخته، به تیم آقای بایدن هم اجازه نمی دهد که به کاخ سفید بروند تا مقدمات انتقال را  آماده کنند. و نه حاضر است، بودجه بدهد. تازه یکی را برای تعقیب قضائی  مأمور کرده و امروز هم افراد مسلح طرفدار او، به خیابان ها تشریف آورده اند. این یک درس عمده است و ما این درس را قبلاً گرفته بودیم، هم با پهلوی چی ها، رضا خان و پسرش، و بعد هم با آقای خمینی.
 
با اینکه آلمان هم همین درس را گرفته بود. در آلمان دمکراسی بود که هیتلر آمد و توتالیتاریسم را برقرار کرد، ولی اروپایی ها، یادشان رفته بود.
 
حالا [وضعیت امریکا و موضع گیری دونالد ترامپ] ببینید که وقتی قدرت مداری را سوار کردید، پیاده کردنش کار آسانی نیست، چون اگر بتواند پایه هایش را استوار کند و ستون پایه ها را در اختیار بگیرد، دیگر مستقر است. و این یک درس مهم است. درس دوم که امر واقع و مستمر است و جهان شمول ...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter