تصویری

عصر فرد جبار، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

 
 
 
ابوالحسن بنی صدر:ماه آبان ماه خون است، چنانکه ماه آذر ماه خون است.
 
در ۱۹ آبان شهید نهضت ملی ایران، دکتر حسین فاطمی اعدام شد و در آبان سال پیش جنبش کنندگان مردم ایران کشتار شدند و آنهایی هم که دستگیر شدند، بسیاری به زندان های سخت و به اعدام محکوم شدند.
 
در اول آذر، فروهر و همسر او و در روزهای اول همان ماه، نویسندگان بسیاری به شنیع ترین وضع کشته شدند. در ۷ آذر، مدرس [حسن طباطبایی زواره، ملقب به مدرس] در زندان کاشمر با آن وضع جنایتکارانه شهید شد. اینها سرمایه های مهم جامعۀ ما هستند که اینگونه استبداد از میان بر می دارد ...
 
اگر آدمی وجدان به حقوق خود نداشته باشد و به این حقوق عمل نکند، جای خالی را چی پر می کند؟ زور.
 
اگر علم نداشته باشی، جای خالی را چی پر میکند؟ زور، در شکل خرافی و غیر عقلانی ها.
 
اگر آدمی مکارم اخلاق را نشناسد و وجدان اخلاقیش، پندار او، گفتار او و کردار او را با حقوق و با آن مکارم اخلاقی نسنجد، این خلاء را چی پر می کند؟ ضد اخلاق. ضد اخلاق چیست؟ عناصری که در توضیح و توجیه زور و بکار بردن زور در رابطه با یکدیگر، بکار می روند.
 
شما جوان های کشور وقت را ذره ای تلف نکنید، شروع کنید به پر کردن خلاء هایی که در خود دارید ...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter