تصویری

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف استقلال - تناقض و تضاد چیست اند؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

 استقلال می شود اینکه  وارد مدار بسته نشدن، و اگر در درون آن هستی، بیرون آمدن از آن.
 
- چگونه با استقلال از خشونت رها شویم؟ ...
 
ابوالحسن بنی صدر: ما می توانستیم از هر دو ابرقدرت سود ببریم، بجای اینکه به هر دو باج بدهیم. باج گزار هر دو شدیم  چون از درون، کار را خراب کردیم.
 
 

 

++++++++++++++++++++++

جهت دیدن مصاحبه بخش اول لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه بخش دوم لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه بخش سوم لطفا اینجا را کلیک کنید

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter