صوتی

اندازه شناسی حق و حد و مرز بافی قدرت/ ادامۀ بحث نقش بیداری و هشیاری وجدان اخلاقی از سلسله بحث های ابوالحسن بنی صدر در باب بیان استقلال و آزادی و مردمسالاری

 

جهت شنیدن صدای کلاس درس اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن کلاس درس اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: - ما همچنان در بحث اخلاق و وجدان اخلاقی هستیم. از اینجا شروع می کنیم که ... 
- اندازه را حق می ‌سنجد و حد و مرز را قدرت تعیین می‌کند. وجدان اخلاقی، به یمن میزانی که عدالت است، اندازۀ هر عملی را تعیین می‌ کند: 
- اگر زور و فساد مایۀ اصلی وجدان اخلاقی بگردد، این وجدان، نسبت به حدها و مرزها که قدرت ایجاد می ‌کند و سامانۀ سلطه ‌گر – زیرسلطه ‌ای که پدید می‌آورد و پویایی ‌های این سامانه، نه تنها حساسیت از دست می ‌دهد، بلکه حکم بر «طبیعی» بودن آن نیز صادر می ‌کند. در چنین زمانی، وجدان اخلاقی، میزانی را که پندار و گفتار و کردار را با حق بسنجد، یعنی میزان عدل را ندارد، و نقش زور و فساد در تنظیم رابطه ‌ها روزافزون می‌ شود. از جمله، ویرانی بر ویرانی افزوده می‌ شود. هرگاه جامعه به درمان وجدان اخلاقی روی نیاورد، خود را به پویایی مرگ سپرده است.  
- بدین ‌قرار، هر انسان، هرگاه در ویرانی ‌های روانی و جسمی که در خود پدید می ‌آورد، تأمل کند، در می‌ یابد، آن بیماری که نخست باید به درمان آن بپردازد، بیماری وجدان اخلاقی است.  
- از این منظر که در بیماری فراگیر کووید – ۱۹ که بیاندیشیم، در می ‌یابیم که محتوای چرکین وجدان های اخلاقی جمعی و فردی، نقش اول را در فراگیر شدن این بیماری دارد.
***
سایت انقلاب اسلامی در هجرت: از سال ۱۹۸۲، آقای بنی صدر کاری تحقیقی را در رابطه با بیان آزادی و مردمسالاری آغاز کردند. ایشان همزمان نتایج مطالعات و کار تحقیق خود را با جمعی از علاقه مندان و به صورت کلاس هایی نیمه خصوصی در میان می گذارد. این کار تا به امروز ادامه دارد. کتاب های سیر اندیشه در سه قاره، توانایی و ناتوانی، اصول حاکم بر قضاوت در قرآن و ...، حاصل بخشی از این جلسات است. در این جلسات، آقای بنی صدر نگاهی نیز به حوادث روز دارند و تحلیل خود از آنها را بیان می نمایند. بخش وسیعی از این کلاس ها، کار تحقیقیِ مفصلی است و به بحث مردمسالاری می پردازد و به صورت صوتی و تصویری، ضبط می شوند. این مجموعه، در پنج کتاب انتشار یافته و خواهد یافت: کتاب اول، شامل دو بخش است، بخشی در باب توتالیتاریسم و روش مبارزه با آن و بخشی در اصول راهنما و بنیادهای مردمسالاری است. کتاب دوم در رهبری و احزاب، کتاب سوم در عدالت؛ و دو کتاب چهارم و پنجم، در بارۀ رشد و فلسفه عقل و عقل آزاد می باشد. فصل هایی از آنها تاکنون، به صورت کتاب انتشار یافته اند که از آن جمله می توان کتاب های اصول راهنمای اسلام، نقد تضاد و تناقض در منطق صوری، عدالت اجتماعی، عقل آزاد، توتالیتاریسم، ارکان دموکراسی، رهبری در دموکراسی، رشد(جلد اول و دوم)، حقوق پنجگانه، امر های واقع مستمر (در دو جلد) و... را نام برد. جلسۀ این هفته در ادامۀ سخنرانی و بحث استبداد فراگیر (توتالیتاریسم) است. این جلسات هر چهار هفته یک بار، برگزار می شوند.

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter