تصویری

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف و کاربردهای دیگر استقلال، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی (٨)

 

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: استبداد، بدون وابستگی نمی شود و نمی تواند در بیرون، روابط قوا برقرار نکند، و اگر با بیرون، روابط قوا برقرار کرد، در درون نمی تواند دولت استبدادی نباشد. 
- شما ممکن است  بگویید که دولت آمریکا با بیرون ارتباط دارد و دولت اش هم استبدادی نیست. سرمایه داری، قطعاً استبداد فراگیر است و با دولت ها در غرب، همانجوری که می بینیم، مرتب آزادی هاست که محدود می شوند. و در حال حاضر می بینیم که جریان های راست افراطی، قوت می گیرند. اینها همه نتیجۀ روابط سلطه گر، زیر سلطه هستند که جامعه ها با هم دارند..  
- آقای خمینی وقتیکه سوار قدرت شد، صراحتاً گفت که من با کسی عقد اخوت نبسته ام. واقعیت هم این است که قدرت با کسی عقد اخوت نمی بندد. قدرت طلب، تنهاست، تا زور دارد، هست. همچین که زور را از او بگیری، می شود مفلوک. رضا شاه در زمان بردنش به جزیرۀ موریس گفت: "اعلیحضرت، قدر قدرت، قوی شوکت، آی زکی! ...".

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter