تصویری

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ خود انگیختگی در گرفتن تصمیم، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر (۱۵)

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر : اگر مردی خود را صاحب ولایت بر زن و بچه بداند و ولایت را هم به قدرت تعریف کند، متوجه نیست که با زور و تخریب در خانه فسادهایی ایجاد می کند که یکی از آنها دروغ است، یعنی اعضای خانواده را مجبور می کند که مرتب دروغ بگویند، به دروغ خو کنند و با دروغ رابطه ها را تنظیم بکنند.
 
حالا اگر آمد به معنای واقعی ولایت یعنی دوستی پی برد، به این معنا که ولی یکدیگر بودن،یعنی دوست یکدیگر بودن، و آنکه می گوید، بر یکدیگر ولایت دارند، یعنی می گوید، بر میزان دوستی در رهبری یکدیگر شرکت می کنند، متوجه می شود که آن ولایتی که به قدرت تعریف می کرد  با استعداد دوستی خود او هم نمی خواند. ...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter