صوتی

نمایش "انتخاباتی"۱۴۰٠ رژیم ولایت مطلقۀ فقیه در ورشکستگی، مصاحبۀ حسین جواد زاده با ابوالحسن بنی صدر

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: - شما مردم ایران تصور نکنید که استبداد، نظم می آورد. استبداد بی نظمی است و اگر مطلق باشد، بی نظمیِ مطلق است. - وقتی رژیم استبدادی است، آن کسانی می توانند درونِ آن کار کنند و بالا بیایند که کاملاً خودشان را با دو عنصر اصلی استبداد، یعنی زور و فساد منطبق کنند. آنهایی که استعداد دارند، لیاقت دارند، آنهایی که قوۀ ابتکارشان را بکار می اندازند، استعدادشان را بکار می اندازند، نمی توانند انطباق پیدا کنند، پس رژیم استبدادی آنها را پس می زند و بیرون می کند. نگاه کنید به اوایل انقلاب که چه استعداد هایی با سقوط رژیم "شاه"، وارد عمل شدند. الان نامزد های "ریاست جمهوری" چه کسانی هستند؟ نگاه کنید به اینکه آن با استعداد ها تصفیه شدند و رانده شدند و بعضی هایشان کشته شدند. حالا همینجور مرتب بی استعداد ها و بی استعداد تر ها آمده، جانشین شده اند. کسانی که کاملاً می توانند خودشان را با زور و فساد تطبیق بدهند، از راه اتفاق نیست که این همه پاسدار، نامزد "ریاست جمهوری" می شوند! آنها که نماد عقل، درایت، علم و دانش و کفایت نیستند. رژیم ولایت فقیه، ورشکسته است و آدم برای نامزد کردن ندارد. الان ابتکار عمل می تواند دست شما مردم ایران باشد، اگر همت کنید. - امیدوارم که دانشگاهیان و دانشجویان احساس مسئولیت بکنند و ابتکارِ جنبشِ تحریمِ فعال– به این معنا که ما ملتِ مستقل و آزاد خود را حقوند و صاحب حقوق ملی، از جمله حق حاکمیت می دانیم. و چون آن "انتخابات: نقض حقوق ما و حق حاکمیت ما است، آنرا تحریم می کنیم و این را بعنوان قدمی در راه تغییر اساسی برای اینکه دولت زورمدار و منشاء فساد، دولت حقمدار بشود می دانیم. ...

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter