صوتی

هشدار بنی صدر به مردم: با شرکت در انتخابات، وضعیت مردم عراق پیش از حمله آمریکا را پیدا خواهید کرد!

ahb 20130415
عصر جدید:چرا مهندسی انتخابات در مرحله اول(مرحله بررسی صلاحیتها) انجام شد و چرا این واقعیت را بسیاری ندیدند و اثر تحریم انتخابات بالاخص از سوی اپوزیسیون مستقل و آزادیخواه از لحاظ اقتصادی و سیاست خارجی کدامها هستند؟

برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

بنی صدر:در مصاحبه های پیشین بخصوص در مصاحبه با بی بی سی گفتم: «این انتخابات 10 ویژگی دارد»، ولی دو ویژگی مهم دیگر از قلم افتاده بود. این 12 ویژگی به ما می گوید که چرا مهندسی انتخابات در همان آغاز انجام گرفت و اثر تحریم انتخابات توسط مردم بر اقتصاد و معیشت و تهدیدهای خارجی چه اندازه است:

1- در این انتخابات موضوع اول و اصلی ولایت مطلقه فقیه است، چنانکه دستگاه آقای خامنه ای هم مدعی شد که دشمنان می خواهند ولایت مطلقه فقیه و سپاه پاسداران نباشند.

2- اگر به صحبتهای دختر آقای هاشمی رفسنجانی توجه کرده باشید، این واقعیت از زبان او بازگو شده است که آقای خامنه ای پیر و بیمار است بنابرین امکان درگذشت او وجود دارد پس رئیس جمهور هم بنابر قانون اساسی در دوره فطرت نقش دارد، بخصوص اگر آقای هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور باشد احتمال دارد از موقعیت خود استفاده کند و خود را ولی مطلقه فقیه بکند، همان کاری که او با آقای خامنه ای کرد وقتی که ایشان رئیس جمهوری بود.

3- با توجه به اینکه آقای خامنه ای انتخاباتهای 76 و 88 را دیده و می داند که هرگاه در دعوا بر سر قدرت در درون رژیم به مردم نقش داده شود برای او بهای سنگینی دارد، بنابرین ترجیح می دهد که این امکان را ندهد، خصوصا اگر بخواهد جمهوری اسمی بی مسمی بشود که هدف مهندسی همین است پس قاعدتا نمی باید به نامزدهایی اجازه شرکت در انتخابات بدهند که شرکت آنها به مردم امکان نقش پیدا کردن در نزاع درونی را رژیم بدهد

اگر آنهایی که در حمایت از آقای رفسنجانی اندازه نگه نداشتند به همین سه ویژگی توجه می کردند می باید متقاعد می شدند که مهندسی در همان مرحله اول انجام خواهد گرفت. با این حال ویژگی های دیگر نیز می گویند چرا انتخابات در همان مرحله اول مهندسی شد.

4- ویژگی چهارم مشخصات کسانی است که نامزدهای اصلی ریاست جمهوری(رفسنجانی، ولایتی، رضایی، قالیباف) هستند. آقای هاشمی رفسنجانی نماد این رژیم بود در هرچه انجام داده است، در این استبدادی که برقرار کرده است، در همه جنایت ها، خیانت ها و فسادهایی که این رژیم مرتکب شده است. نامزدهای اصلی دیگر هم همین مشخصه را دارند که فهرست شرکتشان در ترورها، قتلها و کشتارهایی، فسادهای مالی بزرگ، مافیاهای نظامی - مالی، جنگ هشت ساله، بحران اتمی، قرار دادن ایران در محاصره پایگاههای نظامی و اطلاعاتی آمریکا و ... طولانی است و معنی این مشخصه مشترک نامزدها این است که مردم ایران انتخاب بین خوب و خوبتر ندارند و در مدار بسته بین بد و بدتر انتخاب می کردند.

5- این انتخابات در مدار بسته بد و بدتر انجام می گیرد یعنی کسی با رغبت و با این عنوان که دارم از حق انتخاب خود استفاده می کنم به پای صندوق رای نمی رفت، بلکه برای این می رفت که کسی را بیاورد که احتمال می داد فضا را مقداری بگشاید. بعضی می گفتند که این احتمال با انتخاب شدن آقای هاشمی رفسنجانی تحقق پیدا می کند. معنای اینکه در مدار بد و بدتر در این انتخابات انجام می گیرد این است که با همه های و هوی هایی که شد جنبشی برنخواست. حدود 680 نفر نام نویسی کرده بودند و تنها 8 نفر(کمتر از 2 درصد) تائید صلاحیت شده اند و کسانی هم که تائید صلاحیت شده اند در کارکرد رژیم در طول این 34 سال شرکت داشتند پس مردم خیزش نمی کرند و در همان مرحله اول می شد مهندسی را انجام داد و انجام گرفت. اتفاقا کسانی که شتاب کردند و ذهنیت خود را بجای واقعیت نشاندند، اگر توجه می کردند می دانستند که وسعت تحریم می توانست رژیم را ناگزیر کند که دست به این حذف ها نزند، نه شتاب کردن در اینکه به پای صندوقها برویم و رای دهیم که منجی ایران آمد! کسی را با آن سوابق منجی ایران خواندن جرم است!

6- قدرت خارجی بیش از هر انتخابات دیگری در این انتخابات حضور دارد، خصوصا آمریکا به دلیل بحران های اتمی و مجازات های اقتصادی و تهدید ایران به جنگ. چنانکه آقای جلیلی در قم دو جمله بسیار گویا بر زبان آورده است: «رئیس جمهوری رای و نظری جز رای و نظر رهبر نباید داشته باشد و مسئله ایران تنش زدائی نیست، تهدید زدائی با مقاومت استچگونه مقاومت می فرمایید؟ تا حالا که اینطوری بوده که قطعنامه بعد از قطعنامه تصویب شده، مجازات بعد از مجازات وضع شده، تازه ترینش مصوبه کنگره آمریکا است که به آقای اوباما اجازه می دهد در صورت حمله اسرائیل به ایران، از این حمله حمایت همه جانبه بکند. در کجای دنیا تهدید زدائی به روشی انجام می گیرد که جلیلی متصدی آن در گفتگو با کشورهای 1+5 بوده است؟

7-  هفتمین ویژگی انتخابات، محدودتر شدن دایره رای دادن مردم است. زمانی مردم به پای صندوق می روند و مثلا می گوید: «می خواهم به آقای خاتمی رای بدهم و این رای استفاده از حق انتخاب هم هستاما حالا می خواهد پای صندوق برود و از راه مصلحت رای بدهد، پای هیچ حقی در کار نیست و کسی که فقط بلحاظ مصلحت پای صندوق رای می رود، انگیزه قوی ندارد.

8- هشتمین ویژگی آسانتر شدن مهندسی است که در همان مرحله اول انجام گرفت، اگر هم انجام نمی گرفت تقلب از دفعات قبل آسانتر بود بلحاظ قانون جدید انتخابات ریاست جمهوری که امکان انجام آسان تقلب را به شورای نگهبان می دهد.

9- حضور دو نامزد سر دسته اهل فتنه و نامزد منحرفین است. در آن سازمان نمایی که واواک و اطلاعات سپاه تنظیم کرده بودند، آقای هاشمی رفسنجانی در راس بود و آقای خاتمی و آقای میر حسین موسوی و آقای کروبی تحت ریاست او قرار می گرفتند پس از نظر رژیم هاشمی نماد فتنه بود، آقای مصلحی هم به تازگی گفت که ایشان نقش اول را داشته است. آقای مشائی هم که نامزد منحرفین بود و حضور این دو نفر حذفشان را آسان می کند، عملا هم اینطور هم شد.

10- ویژگی دهم اسم بی مسمی شدن ریاست جمهوری است. تمام تدارک خامنه ای در 8 سال اخیر برای رسیدن به این نتیجه بوده که رئیس جمهور اسمی بی مسمی بیش نباید، همین باشد که آقای جلیلی گفته است، اراده ای از خود نداشته باشد و مطیع امر رهبر باشد. هر نامزدی که با این ویژگی سازگار نباشد باید حذف می شد که حذف هم شده است.

11- ویژگی یازدهم که به قسمت دوم سوال مربوط می شود، تنها شدن آقای خامنه ای در برابر قدرت های تهدید کننده خارجی از سوئی و ملت ایران از سوی دیگر است چون در حال حاضر با این هشت نفر که همگی سر سپرده این آقا هستند، ایشان مسئول مستقیم در برابر مردم ایران است. مردم ایران خصوصا بعد از اتفاقات سال 88 ایشان را تنها مسئول  وضعیت خودشان می دانند و حالا این مسئولیت خیلی روشنتر و شفاف تر شده است، از دید قدرت های خارجی هم تنها مسئول است بلحاظ اینکه بعد از انجام مهندسی در مرحله اول، وزارتهای امور خارجه آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی بیانیه داده اند و این شیوه رد صلاحیت ها را محکوم کردند یعنی در واقع می گویند: «رئیس جمهور هرکس که باشد دست نشانده آقای خامنه ای است، نه منتخب مردم ایران»، پس شما مردم ایران توجه کنید که کسانی که به شما می گویند پای صندوق رای بیایید؛ خصوصا خود رژیم که تبلیغ می کند اگر پای صندوق رای بیایید دنیا عقب نشینی می کند و مجازاتها را کم می کند و .... دروغ می گویند زیرا دنیا هم اکنون می گوید: «رییس جمهور قلابی است، هرکه باشد منتخب شما مردم نیست»، واقعا هم همین طور است.

12- ناچیز شدن حق انتخاب در رای دادن است. قبلا هم این را گفتم حال نیز می گویم: یک ملت باید حق رأی داشته باشد تا پای صندوق برود، اگر این حق را ندارد و پای صندوق برود، به تحقیر خود رأی می دهد، به استبدادی رأی می دهد که ایران را به این روز انداخته است که آقای هاشمی رفسنجانی هم نکات بسیار مهمی را از وضعیت اقتصادی شما مردم افشا کرد و گفت: «پول نداریم، پولها را به چین داده اند و چین آنها را به "ین" تبدیل کرده است، بابت تبدیل کردن نیز پول گرفته است و نمی دهد و حال هم می گوید بیایید از من جنس بخرید؛ آن جنسی هم که من می گویم بخرید. آن جنس هم خریده ایم و آورده ایم، کشاورزی ما رابر باد دادهاین واقعیت وضعیت اقتصادی شماست و همه این وضعیت به لحاظ این است که شما روی حق انتخاب خود نایستادید. دلتان هم می خواسته فریب بخورید والا فریب نمی خوردید، آخر چه کسی در دنیا چیزی را به اسم "حق رأی" قبول کرده که شما دومی باشید؟ در همین دموکراسی ها می گویند: «رأی دادن، "حق انتخاب" شما را از بین می برد، نه اینکه خودش حق است و حق حاکمیت را باید بطور مستقیم اعمال کنیدچون در جامعه های بزرگ این امکان وجود ندارد به اقل یعنی "حق انتخاب" اکتفا می شود و با رأی دادن این حق را اعمال می کنند. شما مردم ایران چه حق انتخابی دارید؟ هشت نامزد دارید که یک واقعیت در هشت صورت هستند! و آن واقعیت دست نشاندگی آقای خامنه ای است، همه شان(بدون استثناء، بعضی کمتر، بعضی بیشتر) در جنایت ها، خیانت ها و فسادهای رژیم شرکت داشته اند.

با این وضعیت، اولین اثر تحریم انتخابات، در صورتی که وسیع باشد بر سیاست خارجی و احتمال کاستن از فشار خارجی است. توضیح دادم که هم اکنون دنیای خارج از ایران، این انتخابات را ساختگی و قلابی می داند و حقیقت هم همین است چون ملت ایران نه تنها حق انتخاب ندارد، حتی اگر بخواهد رأی بدهد، به هرکسی رأی بدهند در واقع به آقای خامنه ای رأی داده اند. وقتی چنین است، شرکت شما در انتخابات، این انتخابات را از دید دنیا قانونی نمی کند بلکه عینا همان وضعیتی را دارید که مردم عراق کمی قبل از حمله آمریکا به عراق داشتند و %100 مردم را پای صندوقها بردند و ازصندوق ها خواندند که %100 مردم به صدام حسین رأی داده اند. با شرکت در انتخابات مثل آنها می شوید و قدرتهای خارجی خواهند گفت: «با اینکه همان ابتدا انتخابات را مهندسی کردند و اصلا انتخابی وجود ندارد. باز مردم پای صندوق رفتند پس هیچگونه اختیاری ندارند در نتیجه قدرت خارجی مجاز است خود را جانشین مردم ایران بکند تا شما را از شر رژیم راحت کند»، بنابراین تحریم وسیع انتخابات به شما امکان می دهد که به دنیا بگویید: «شما ملتی بالغ، عاقل و دانا به حقوق خویش هستید، حق انتخاب خود را هم می دانید، چون این رژیم این حق را از شما دریغ کرده، با تحریم می گویید ولایت مطلقه خامنه ای را قبول نداریم، حق انتخاب و حق حاکمیت خود را می شناسم و این حق را با تحریم به کار می برم، آنوقت افکار عمومی دنیا پشت سر شما می آید

اکنون که افکار عمومی دنیا را ببینید مثل این است که هیچ امری در ایران رخ نداده است چون یک حذفی شده است، حرکتی هم از سوی مردم ایران نشده است، البته نمی توانست هم حرکتی بشود با آن توضیحاتی که دادم. به ویژگی هایی که این انتخابات داشته، باید توجه می شد و اعلام می شد که این انتخابات را تحریم می کنیم، این کار می توانست کارساز شود نه اینکه بروند و اسم بنویسند و به رژیم امکان بدهند که آن مرحله را از سر بگذراند، مردم را ساکت نگاه بدارد و این حذفها را انجام بدهد و به راحتی هر کسی را که خواست از صندوق بیرون بیاورد. پس تاثیر تحریم فعال از لحاظ سیاست خارجی این است که افکار عمومی دنیا را به حمایت از مردم بر می انگیزد و این افکار عمومی قدرتهای خارجی را از تشدید فشار به ایران، باز می دارد و از طرفی ایرانی هایی که در همه جای دنیا هستند، به دفاع از حق شما بر می انگیزد که در صورت رفتن شما به پای صندوق، دیگر نمی توانند این کار را بکنند. هرگاه انتخابات را تحریم کنید ایرانیهایی که در همه کشورهای دنیا هستند، قلم و زبانشان برای برانگیختن افکار عمومی دنیا بکار می افتد تا به قدرتهای خارجی بگویند: «از جان این ملت چه می خواهید؟ مجازاتها را بس کنید که فلج کننده این ملت استو برای شما امنیت خارجی پدید می آورند و این امنیت با حمایتی که از سوی افکار عمومی دنیا پیدا می کنید، به شما امکان می دهد که به جنبش بر خیزید

اثر تحریم انتخابات از لحاظ اقتصادی؛ آقای هاشمی جمله بسیار گویای دیگری درباره آقای خامنه ای دارد که می گوید: «اینها نادانند، معلوم است که حذف کنندگان ایشان در مرتبه اول آقای رهبر است یعنی ایشان نادان هستند و واقعا هم اینطور است. بعد هم می گوید: «حتی با برنامه های تخریبی از پیش تعیین شده کشور اینقدر تخریب نمی شد.»، یعنی مدیریت آقای خامنه ای بدتر از مدیریت یک تخریب سازمان یافته است. البته این جمله مسئولیت ایشان را بر شما مردم ایران آَشکار می کند وقتی در مجلس خبرگان با قول جعلی از آقای خمینی بر خلاف قانون اساسی و با جعل نامه از آقای خمینی خامنه ای را رهبر کرد و اینطور به جان ملت بیچاره انداخت. پس این تخریب بدتر از تخریب سازمان یافته با رییس جمهور دست نشانده ادامه خواهد یافت بخصوص که آقای جلیلی می گوید: «باید با مقاومت تهدید زدایی کنیم، یعنی همین رویه باید ادامه یابد که یعنی تشدید مجازات ها و تخریب بیشتر اقتصاد ایران و زندگی شما مردم ایران

اگر انتخابات را تحریم کنید اثرش از لحاظ اقتصادی این است که رژیم متوجه می شود که تحمل شما ملت ایران سر آمده است، مصمم هستید، تغییر را می خواهید، خود را هم صاحب حق و مسئول این تغییر می دانید، اولین اثری که می کند این است که مافیاهای نظامی - مالی را مجبور می کند دست از این خورد و برد بی حساب بردارد. فشار ملت بر مدیریت اقتصاد کشور اثر می بخشد و این عامل است که دو کار مهم انجام می دهد، یکی رژیم را ناگزیر می کند که به بحران سازی و زیستن در بحران و این ویرانگری شدیدتر از ویرانگری سازمان یافته پایان بدهد، برای شما مردم ایران فضا باز می شود، می توانید در بیرون این رژیم برای خود فضا ایجاد کنید، می توانید به اعتراض برخیزید، می توانید خواستهای خود را اظهار کنید و به اقتصاد دانها، روشنفکر ها و مبارزان سیاسی و همه آنهایی که به استقلال و حیات ملی ایران دلبستگی دارند، امکان می دهید زبان به اعتراض باز کنند و خواستهای شما را اظهار کنند، چون تحریم انتخابات حمایت از آنهاست و آنها به اتکای حمایت شما نمی گذارند این سیاست خورد و برد بی سابقه در تاریخ کشور شما ادامه پیدا کند. فضای سیاسی به همت شما مردم ایران با فشار حاصل از این تحریم همگانی باز می شود و در آن فضای باز سیاست اقتصادی مصرف محور و فرصت ساز برای رانتخوارها را نمی شود به اجرا گذاشت

برای نمونه همین دارو را ببینید؛ ایران تحریم اقتصادی شده، تحریم دارویی که نشده، ولی همین رانتخوارها فرصت را مغتنم شمرده اند به ترتیبی که هر دارویی که بخواهید بخرید، باید به سه برابر قیمت بخرید، اگر پیدا کنید! از اینها بپرسید که مگر غربی ها دارو را تحریم کرده اند؟ خیر، پس چرا دارو کمیاب است و قیمت آن سه برابر است؟ برای اینکه تحریم این فرصت را برای رانتخوارها ایجاد کرده و از آن استفاده می کنند، اینکه فرزندان، پدر و مادرها و بیمارهای شما از بی دارویی بمیرند، اصلا کک اینها هم نمی گزد! با این توضیحاتی که عرض کردم امیدوارم شما مردم ایران خود را برای شرکت در یک تحریم فعال آماده کنید. وطن براستی در خطر است، نه استقلال ایران، نه آزادی، هستی ایران در خطر است، برخیزید.

شاد و پیروز باشید

گفتگو با رادیو عصرجدید در 3 خرداد 1392

گفتگوهای رادیو اینترنتی عصرجدید با آقای بنی صدر، جمعه ها ساعت 21:40 الی 22:10(بوقت ایران) از آدرس زیر پخش می شوند:

http://www.asrjadid.com/musicvideo.php?vid=8eade25e1

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter