تصویری

آقای بنی صدر؛ چگونه می توان پروپاگاندای رژیم درباره مشارکت مردم را بی اثر کرد؟

AHB 20130408تلویزیون سپیده استقلال و آزادی: بعد از رد صلاحیتهای انجام شده بسیاری از کسانی که می خواستند رای دهند هم رای نمی دهند و گستره تحریم کنندگان انتخابات وسیعتر شده است ولی مشکل این است که رژیم پروپاگاندای لازم برای نشان دادن حضور مثلا 70 درصدی مردم را انجام می دهد، اگر تحریم مردم وسیع باشد نمود آنرا چگونه به دنیا می توان نشان داد؟ توانایی رژیم در تقلب نسبت به سال 88 کمتر است یا بیشتر؟ طرفداران تحریم فعال برای جلوگیری از دروغگویی رژیم درباره میزان مشارکت چه کارهایی می توانند انجام دهند؟

اینطور بنظر می رسد که مسئله اقتصادی و تحریمها را عده ای می خواهند بعنوان مهمترین مسئله این انتخابات مطرح کنند، به غیر از آقای جلیلی بقیه کاندیداها مدعی اند نظر دیگری برای مذاکره با غرب دارند، این مسئله را چگونه ارزیابی می کنید؟

{youtube}5647H_RjBec{/youtube}

 

گفتگو با تلویزیون سپیده استقلال و آزادی در 9 خرداد 1392

- گفتگوی پنجشنبه شبها با "تلویزیون سپیده استقلال و آزادی"، ساعت 21:00 الی 21:30 بوقت ایران و تکرار آن ساعت 09:00 الی 09:30 جمعه پخش می شود. فرکانس تلویزیون برای ایران، اروپا، آمریکا و کانادا:

http://www.sepideh-ea.com/contact.html

 

 

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter