موافقین و مخالفین ادامه ی استراتژی " مرگ برآمریکا : گفتگو صدای فرانسه با ابوالحسن بنی صدر

AHB 20130408برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

درایران، بحث و درواقع کش مکش میان جناح های سهیم درحکومت برسررابطه با آمریکا و خط متمایزکننده استراتژیک آن یعنی شعار" مرگ برآمریکا " همچنان و با شدت بیشترادامه دارد.

هاشمی رفسنجانی می گوید: دربرهه ای اززمان حیات آیت الله خمینی وی، یعنی رهبرانقلاب، با حذف شعارمرگ برآمریکا از رادیو و تلویزیون موافق بوده است. البته این بدان معناست که این شعاردرمجامع داخلی وگردهم آئی های هواداران نظام اسلامی همچنان آزاد و احتمالاٌ الزامی بوده است.
درهمین رابطه خبرگزاری فارس روز دوشنبه، چهاردهم اکتبر، گفت وگوئی انجام داده است با دکترولایتی مشاوربین المللی آیت الله خامنه ای درباره رابطه با آمریکا.
ولایتی با حمله شدید به آمریکا نتایج گفت وگوی تلفنی روحانی با اوباما را منفی و به زیان مواضع جمهوری اسلامی ارزیابی می کند. دکترولایتی همچنین مخالفت خود را با انجام همه پرسی درمورد رابطه با آمریکا بیان می دارد و می گوید چنین امرمهمل قانونی ندارد.
دریک گفت وگوی تلفنی با ابوالحسن بنی صدر، اولین رئیس جمهوری اسلامی ایران درآغازازوی پرسیدم انچه که اززبان آقای ولایتی مطرح می شود می تواند به نحوی نظرات رهبرجمهوری اسلامی تلقی شود.
آقای بنی صدردراین مورد می گوید:


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter