صوتی

مصاحبه رادیو عصرجدید : بنی صدر به بوش : رو در روری شما خواهیم ایستاد- 94-05-30

 تاریخ انتشار - 30 مرداد 94  - آقای بوش پدر یک ایرانی را فرستاد پیش من که در آمریکا معلم دانشگاه است . من ایشان را نمیشناختم و او هم مرا نمیشناخت آمد پیش من و گفت که من از شما یک سئوال دارم . گفتم بفرمایید . گفت اگر شما جای آقای بوش بودید چه سیاستی را در مورد ایران اتخاذ می کردید . نظیر همین سوالی که میگویند از سران جنبش سبز شد که ما چکار باید بکنیم و چکار نباید بکنیم . جواب من به آقای بوش این بود . گفتم به اینکه شما مطلقا در امور کشور ما مداخله نکنید. او گفت که خوب اگر آقای بوش گفت که ما منافع داریم و نمیتوانیم مداخله نکنیم چی. گفتم که اگر این حرف را بمن زد به او جواب میدهم که ما رو در روی هم قرار داریم . شما متجاوز و سلطه گرید و ما هم ضد سلطه شما بر ایرانیم و از استقلال ایران در برابر شما دفاع میکنیم .

بعد هم پسر ایشان خواست برای ایران بدیل درست کند که موفق نشد . بدلیل این خط استقلال و آزادی . در آن زمان خیلی ها در آمریکا میگفتند که ریشه شر ایران است و اگر این ریشه را در ایران بکنی مسئله عراق و افغانستان هم حل میشود اما اگر این ریشه را نکنی جنگ با آن دوتا هم ممکنه نتیجه ندهد که در عمل هم نداد . چرا نتوانست به ایران حمله کند ؟ برای اینکه نتوانست بدیل بسازد و دست آویز کنه و بگه که ما میخواهیم رژیم استبدادی توتالیتر و... ایران را برداریم وجایش دمکراسی بگذاریم . نتوانست. و ایران هم سرنوشت عراق و افغانستان را پیدا نکرد . شما ایرانیها خوب گوشهایتان را باز کنید .اگر کشور شما هنوز گرفتار جنگ نشده . این نه از این رژیمی که همه کار میکند که اینکار بشود . این به یمن آن کسانی است که بر خط استقلال و آزادی ایستاده اند و نمیگذارند قدرتهای مسلط برای این رژیم وابسته یک بدیل وابسته بسازند.... در مصاحبه رادیو

عصر جدید با آقای بنی صدر

. جمعه ٣٠ مرداد 94

 

لطفا برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter