صوتی

مصاحبه رادیو عصر جدید: عوامل برانگیزنده موجهای مهاجرت پناهندگان94-06-06=

تاریخ انتشار 6 شهریور 94 - بنی صدر : تازمانی که زور ها در کله ها است ، استبدادها هم سر جایشان خواهند ماند.

این رابطه مسلط و زیرسلطه است که مانع از این میشود که نظامهای اجتماعی باز نشوند، نتیجه اینکه نیروهای محرکه را تخریب میکنند.

آنچه که به ما و کشور ما مربوط میشود تخریب در حد اکثره ، اینه که کشور های ما میشود بیابان و استعداد ها میگریزند و سرمایه ها میروند و دانش وفن در تولید درتوضیع ودر مصرف نقش پیدا نمیکند ، این آن ساختار و آن روابطی که در آن روابط این نیروهای محرکه جهت پیدا میکنند ، بکار افتادنشان یا تخریب میشوند یا در تولید بکار میافتند و آنها تعیین میکنند که چه مقدار از این نیروهای محرکه باید تخریب بشوند  و چه مقدار باید مهاجرت بکنند و چه مقدار درتولید بکاربیافتند ، اینه که سرمایه داری در واقع بزرگترین مخربی است که تاریخ بشر هرگز به خودش دیده ، مخرب نیروهای محرکه ، حالا اگر کشور های ما بخواهند که از این تخریب بیاسایند و این موجهای مهاجرت نیروهای محرکه که یکیش انسان است که در عین حال نیروی محرکه ساز هم هست رها شود ، چه باید بکند ، اول باید ...در مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر .جمعه 6 شهریور94

 

برای شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter