تصویری

مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر پرسش و پاسخ درباره توافقنامه وین - بخش اول

خانم کلینتون از طریق شخصی به سران اصلاحطلب پیغام داده که ما چه باید بگنیم و چه نباید بکنیم، سران اصلاحطلب هم در یک یاداشتی در هشت صفحه  تهیه کردند و جواب دادند که عمده آن که در این هشت صفحه هست اینها هستند.1- این رژیم اصلاح پذیر نیست. 2- دست از ساخت بمب اتمی بر نمیدارد. 3- دست از مداخله در امور خاورمیانه بر نمیدارد . 4- دست از تروریسم هم بر نمیدارد ....//

آقای روحانی گفته که ما چیزی امضاء نکردیم که به مجلس ببریم . آقا شما رفتید یک توافقی را امضاء کردی با پنج تا ضمیمه و صدوپنج  تعهد گذاشتی روی دست مردم ایران که توی یکی از آن تعهد ها این است که مجلس ایران باید این معاهده الحاقی را که اجازه تفتیش کامل را به آژانس میدهد را تصویب کند . بعد میگویی چیزی را امضاء نکردی. خوب اگر این تعهد ها قرار داد نیست پس اسمش چیه .

حالا آقای باهنر گفته که این خوب بیست که در مجلس تصویب بشه برای اینکه با حاکمیت ملی نمیخواند .

متاسفم که عده ای میروند پای این صندوقها که بعنوان نمایش از اینها استفاده بشود برای اینکه بدنیا بگویند که بله ما انتخابات داریم و مردم میآیند و رای میدهد...

جمعه 12 شهریور 1394 برابر با 3 سپتامبر 2015 از تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

 

برای شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

برای دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter