تصویری

گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر- دست آوردهای علم فیزیک کوانتی در باره هستی

یک دستآورد فیزیک کوانتومی این است که اگر بگوییم هستی هستی چیزی است که جرم و جسم داره و قابل مشاهده است و در این خلاصه میشود ، نه ، چنین نیست.

ما الان میدانیم که یک واقعیت دیگری جز واقعیتی که این ماده است و جود دارد که آن واقعیت ، نه مکان داره ، نه زمان داره ، نه ماده است و نه انرژی، این هستیست.

این چیست که علم تصدیق میکند واقعیتی مستقل است ، جسم نیست، دور از مشاهده است و علم نمیتواند آنرا تعریف کند.

واقعیتی که علم مشخص و ملموس میپنداشت و اینکه تصدیق میکند که مجرد است .پشت پایی به همه برداشتهای علمی و ماده گرای قرن پیشین است ، این کشف ایجاب میکند که ماده نا رسااست و باید آنرا با هستی جانشین کرد .

آیا این هستی هست که جهان را خلق کرده و به این جهت هدفمند ه یا نه.

وجود یک واقعیتی که بالاتر از واقعیتی که ما هستیم که همان هستی که مادی نیست .

روح خردمند انسانی با این واقعیت مستقل در ارتباط است .

آیا این واقعیت مستقل . خواصی دارد که هستی را به یک شی نزدیک میکند یا به یک روح خردمند.

این هستی محض در مقام واقعیت مستقل نمی ماند و در دنیای ما در پدیده ها تجلی میکند .

وجود موجودهای شعورمند یکی از این تجلی هاست.

این هستی. یک شخص یا یک اراده است و خواستها و طرح دارد .

این خدا در پی ارتباط برقرار کردن با ماست و این ارتباط را از راه دین برقرار می کند.

از تلویزیون سپیده استقلال و آزادی  پنج شنبه  ۱۳۹۴/۰۹/۲۶

 

 

 

لطفا برای شنیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید

 

 

برای دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter