تصویری

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های آقای بنی صدر درسال 1394

 

برای دیدن و شنیدن تمامی مصاحبه های سال 1394 می توانید در این بخش به آنها دسترسی داشته باشید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Banisadr 94-12-28=نوروز چیست : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-28    

 

*****

 

Banisadr 94-12-27= پیام آقای بنی صدر بمناسبت ملی شدن صنعت نفت ونوروز باستانی

۱۳۹۵

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-27

 

https://youtu.be/4XjwZ8OClSY    فایل تصویری

 

 

*****

Banisadr 94-12-21= واکاوی بنی صدر از تهاجم شدید خامنه ای به موسوی، کروبی، رفسنجانی و اصلاحطلبان

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-21

 

*****

 

Banisadr 94-12-16=بنی صدر : بابک زنجانی، آلت فعل یک شبکه متشکل از مجتبی خامنه ای و...بود!

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-16

 

*****

 

Banisadr 94-12-14= بنی صدر:«بازندگان و برندگان انتخابات ۷ اسفند،و چه باید کردها بعد از تحریم »

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-14

 

*****

 

Banisadr 94-12-13=«ضدحیله خامنه ای به حیله رفسنجانی و راز قربانی شدن یزدی،مصباح و حداد عادل»|بنی صدر

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-13

 

https://youtu.be/f0KyiuEiYmY    فایل تصویری

 

*****

 

Banisadr 94-12-07= «موقعیت هاشمی در مجلس خبرگان آینده و پشت پرده حذف مصباح یزدی» از زبان بنی صدر

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-07

 

*****

 

Banisadr 94-12-09= بنی صدر: وقتی ذهن در مدار بسته باشد، مفهوم انتخابات را نمی فهمد

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-09

 

*****

 

Banisadr 94-12-08=بنی صدر: نتیجه انتخابات،به نفع خامنه ای تمام شد !

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-12-08

 

*****

 

Banisadr94-11-30=«اطلاعات دقیق از درون رژیم درباره "مهندسی ۷ مرحله ای انتخابات آتی"» از زبان بنی صدر

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-30-7

 

*****

 

Banisadr 94-11-29=عواقب مشارکت و دستآوردهای تحریم انتخابات: مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-29

https://youtu.be/KGQ6oIUY3-4    فایل تصویری

 

*****

 

Banisadr 94-11-23=بنی صدر: هاشمی رفسنجانی، تسلیم مهندسی انتخاباتی خامنه ای شده است!

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-23

 

*****

 

Banisadr 94-11-22=نگاهی به ترسهای الغا شده به جامعه از دریچه انقلاب بهمن 1357: گفتگو با بنی صدر

 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-22-1357

 

https://youtu.be/JsI6bAm4xhM     فایل تصویری

 

*****

 

Banisadr 94-11-21= بنی صدر: ردصلاحیت حسن خمینی برای جلوگیری از رهبر شدن او بود!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-21

 

Banisadr 94-11-16= بنی صدر: آقای خامنه ای، مشغولِ تبدیل بسیج به "اِس اِس" هیتلری است!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-16

 

Banisadr 94-11-15=چرا آرمانشهرها تحقق نیافتند : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-15

https://youtu.be/7ejaU1Ji2nA     فایل تصویری

 

Banisadr 94-11-09=ارزیابی پیامدهای اخیر برجام | در گفتگو با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-09

 

Banisadr 94-11-08= آرمان شهرها که تا امروز به بشر پیشنهاد شده است: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-08

https://youtu.be/9CYHQaBOVvw     فایل تصویری

 

Banisadr 94-11-04=قانون "جرم سیاسی"، وسیله ای جدید برای تشدید سرکوبها | بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-04

 

Banisadr 94-11-02= بنی صدر: ۲ نوع مهندسی برای انتخاباتهای آتی، در جریان است.

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-02

 

Banisadr 94-11-01=اندیشه راهنما و رابطه آن با قدرت (2): گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-11-01-2

https://youtu.be/r7YMSBFb9OA     فایل تصویری

 

Banisadr 94-10-25=بنی صدر:ایران ، هم اکنون در گیر سه جنگ است.مصاحبه با آقای بنی صدر  

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-25

 

Banisadr 94-10-24=اندیشه راهنما و رابطه آن با قدرت: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-24

https://youtu.be/1pk3OPjBh6o     فایل تصویری

 

Banisadr 94-10-18= «پشت پرده حمله به سفارت عربستان در تهران و پیامدهایش» | بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-18

 

Banisadr 94-10-17= پاسخ به سوال بینندگان: آیا اگر در ایران میماندید بهتر نبود؟: مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-17

https://youtu.be/61YzZdRssh4     فایل تصویری

 

Banisadr 94-10-11=ارزیابی مسائل مهم سال 2015 در گفتگو با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-11-2015

 

Banisadr 94-10-10=در حکومت آقای روحانی فقر، ناامنی، اعدامها بیشتر شده: گفتگوی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-10

https://youtu.be/_9ijrwHpuw0     فایل تصویری

 

Banisadr 94-10-04=عواقب گروگانگیری ، جنگ ، انتخابات و... در گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-04

 

Banisadr 94-10-03=نقش خدا در علم و رشد و کاربرد علم در قدرت و آزادی: گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-10-03

https://youtu.be/0Jj5PSeRzxQ     فایل تصویری

 

Banisadr 94-09-27=رايزنی برای انتخاب " رهبر" جديد يا حصر خانگی رفسنجانی:مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-27

 

Banisadr 94-09-26=دست آوردهای علم فیزیک کوانتی در باره هستی: گفتگوی خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-26

https://youtu.be/61narRe8ps0     فایل تصویری

 

Banisadr 94-09-20=نقش نظام ولایت فقیه در سقوط وانحطاط اخلاقی جامعه: مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-20

 

Banisadr 94-09-19=رابطه انسان با تحول و سعی خویش : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-19

https://youtu.be/vbsemFQZgis    فایل تصویری

 

Banisadr 94-09-13=جنگ در سوریه و نقش ابرقدرتهای نظامی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-13

 

Banisadr 94-09-12= آزادی در مکاتب مختلف و رابطه آزادی با خدا: مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-12

https://youtu.be/nn0eTvrQqwM    فایل تصویری

 

Banisadr 94-09-06= چرایی حمله های آقای خامنه ای به رفسنجانی و روحانی : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-09-06

 

Banisadr 94-08-29=ترور چیست و راه حل برون رفت از آن کدام است:مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-29

 

Banisadr 94-08-20= چرا قرارداد وین را با قرارداد ترکمن چای مقایسه میکنند ؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-20

https://youtu.be/339yQHpwYEo     فایل تصویری

 

Banisadr 94-08-22= بنی صدر: ایران استقلال و آزادی را از ستارخان و باقرخان و یارانش بدست آورد،

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-22-asrjadid

 

Banisadr 94-08-21=٩دلیل که بنی صدر را به ٧ بار اعدام محکوم کردند: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-21

https://youtu.be/5_jalRsjT0E     فایل تصویری

 

Banisadr 94-08-15= نقش آقای خامنه ای در ایجاد بحرانها.مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-15

 

Banisadr 94-08-14= رژیم بحران ساز و پویائی از خود بیگانگی در قدرت

https://soundcloud.com/a-banisadr/iran-94-08-14

https://youtu.be/Hyp0A46-3S8     فایل تصویری

 

Banisadr 94-08-08=کنفرانس وین و نقش ژاندارمی نظام ولایت مطلقه فقیه بعد از برجام : مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-08

 

Banisadr 94-08-07= ویژگیهای رشد خود انگیخته - بخش سوم: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-07

https://youtu.be/2NXuk7Y0TUA     فایل تصویری

 

Banisadr 94-08-01= آقای بنی صدر، شما بر چه اساسی امام حسین را برحق میدانید و یزید را ناحق؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-08-01

 

Banisadr 94-07-30= ویژگیهای رشد خود انگیخته - بخش دوم: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-30

https://youtu.be/X16Lc-6yBXg     فایل تصویری

 

Banisadr 94-07-24= حکم حکومتی بر جام ونقش آن در اقتصاد ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-24

 

Banisadr 94-07-23= خود انگیختگی و رشد: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-23

https://youtu.be/jMiosKtlApk     فایل تصویری

 

Banisadr 94-07-17=اظهارات آقای خامنه ای در رابطه با روحانی و برجام: مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-17-asrjadid-0000

 

Banisadr 94-07-16= پرسش و پاسخ درباره توافقنامه وین - بخش دوم مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-16

https://youtu.be/QYfwmle-jm8     فایل تصویری

 

Banisadr 94-07-10=حملات هوايی روسيه در سوريه و نقش نيروهای پياده نظام ايران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-10

 

Banisadr 94-07-09=پرسش و پاسخ درباره توافقنامه وین - بخش اول مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-09

https://youtu.be/2gKg3HZkxhM     فایل تصویری

 

Banisadr 94-07-03= پیام آقای بنی صدر به مناسبت آغاز سال تحصیلی 1394

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-03-1394

 

Banisadr 94-07-03= نظر آقای بنی صدر در باره مخالفت پاپ با مجازات اعدام و حوادث مکه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-03

 

Banisadr 94-07-02=توضیحی برمحتوای مجموعه کتابها درزمینه دمکراسی(2) گفتگوی آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-07-02-2

https://youtu.be/6mbsGD6D0_A     فایل تصویری

 

Banisadr 94-06-31= بنی‌صدر: اگر سپاه پاسداران نبود، قطعا جنگ‌های فعلی در منطقه وجود نداشت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-31

https://youtu.be/RXiL5icKI_8     فایل تصویری

 

Banisadr 94-06-27= تحریمها و عواقب آن و سخنان آدام زوبین درباره ایران درگفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-27

 

Banisadr 94-06-26=توضیحی برمحتوای مجموعه کتابها درزمینه دمکراسی(1) گفتگوبا آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-26-1

https://youtu.be/e6rP42lnPOU     فایل تصویری

 

Banisadr 94-06-20= توافق سنای آمریکا در باره توافق هسته ای : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-20

 

Banisadr 94-06-19=ویژگی های بدیل از دید رشد : سخنرانی آقای بنی صدردرپاریس

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-19

https://youtu.be/RI7kJEz_NEA     فایل تصویری

 

Banisadr 94-6-13=تناقض گويی های آقای خامنه ای در ديدار با اعضای مجلس خبرگان: مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-6-13

 

Banisadr 94-06-12=بخش های محرمانه توافق وین: گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-12

https://youtu.be/JvHBFXjjwQI     فایل تصویری

 

Banisadr 94-06-08= بنی صدر: آقای روحانی از حقوق زندانیان و حصر شده ها دفاع نکرده است .

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-08

 

Banisadr 94-06-06= عوامل برانگیزنده موجهای مهاجرت پناهندگان: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-06

 

Banisadr 94-06-05= در توضیح و نقد توافق نامه وین - بخش (3) مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-06-05-3

https://youtu.be/GrvNfzDDnA4     فایل تصویری

 

Banisadr 94-05-30= بنی صدر به بوش : رو در روری شما خواهیم ایستاد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-30

 

Banisadr 94-05-29=در توضیح و نقد توافق نامه وین - بخش (2) مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-29-2

https://youtu.be/t7H3_P2lhP4    فایل تصویری

 

Banisadr 94-05-23= ارزیابی بنی صدر از «وضعیت گروههای داخل قدرت رژیم» پس از توافق وین

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-23

 

Banisadr 94-05-22= در توضیح و نقد توافق نامه وین - بخش (1) مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-22-1

https://youtu.be/BbTX3AahL8Q     فایل تصویری

 

Banisadr 94-05-16=بررسی انقلاب مشروطیت و مقایسه آن با انقلاب ١٣٥٧:مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-16

 

Banisadr 94-05-15=خاصه های رشد و موانع رشد انسان و جامعه (4) مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-15-4

https://youtu.be/8xfBzsn5hKo     فایل تصویری

 

Banisadr 94-05-08=زمینه های ذهنی توجیه پذیرش توافق نامه در جامعه(2) مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-08-2

https://youtu.be/0oATfhGA6RI     فایل تصویری

 

Banisadr 94-05-02=افشاگری بنی صدر درباره «علائم توافقهای محرمانه ایران، آژانس و آمریکا»

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-02

 

Banisadr 94-05-01=زمینه های ذهنی توجیه پذیرش توافق نامه در جامعه(1) مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-05-01-1

https://youtu.be/JN0fYxeG_bY      فایل تصویری

 

Banisadr 94-04-26= !بنی صدر: بنابر مفاد توافق اتمی، ایران قیمومیت آمریکا را پذیرفته است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-26

 

Banisadr 94-04-25=خاصه های رشد(3) تبعیض هائی که مانع رشد انسان میشوند:مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-25-3

https://youtu.be/BnyL3wL_lTM     فایل تصویری

 

Banisadr 94-04-19=بنی صدر: مسئولان امضای قراردادهای خائنانه چه کسانی هستند؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-19

 

Banisadr 94-04-18=تعریف رشد و خاصه های آن - بخش دوم: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-18

https://youtu.be/-ET5mkSWdFQ     فایل تصویری

 

Banisadr 94-04-12=هشدار آقای بنی صدر به ایرانیان قبل از امضای توافق اتمی ایران با قدرتهای جهانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-12

 

Banisadr 94-04-11= تعریف رشد و خاصه های آن - بخش اول: مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-11

https://youtu.be/YMRc3_9DhxQ     فایل تصویری

 

Banisadr 94-04-05=اعتراف آقای خامنه ای و اظهارات روحانی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-05

 

Banisadr 94-04-04=جهت یابی مذاکرات هسته ای : گفتگوی آقای مرتضی عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-04-04

https://youtu.be/6K9jkwC8ZHs     فایل تصویری

 

Banisadr 94-03-31=سیاست آمریکا و حاکمین مستبد در ایران و خاورمیانه : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-31

https://youtu.be/CyR54cL6iAA     فایل تصویری

 

Banisadr 94-03-29=کودتای۳۰خرداد۶۰: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-29

 

Banisadr 94-03-28= جواب آقای بنی صدر به سوالات در باره کودتای سی خرداد شصت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-28

 

Banisadr 94-03-22= تحلیل آقای بنی صدر از تضادهای درونی رژیم در گفتگو با رادیو عصر جدید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-22

 

Banisadr 94-03-20= فرجام سیاست داخلی و خارجی رژیم : سخنان آقای ابوالحسن بنی صدردر دانشگاه هامبورگ

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-20

https://youtu.be/Bxt7VxvT-m4     فایل تصویری

 

Banisadr 94-03-14=بنی صدر: سپاه برای پاسداری از قدرت ساخته شده نه برای انقلاب

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-14

https://youtu.be/fp5Wg8axgwU     فایل تصویری

 

Banisadr 94-03-08=بنی صدر: آقای خامنه ای هیچ مفری ندارد مگر اینکه بخواهد خودکشی کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-8

 

Banisadr 94-03-07=پرسش و پاسخ با آقای بنی صدر: گفتگوی جهانگیر گلزار با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-07

https://youtu.be/4IPNTJHpiyU     فایل تصویری

 

Banisadr 94-03-01= جنبش همگانی و نقش نیروهای مسلح با مردم : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-03-01

 

Banisadr 94-02-25=نقش سپاه پاسداران در رویارویی نظام : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-02-25

 

Banisadr 94-02-18=رويارويی در نظام ولايت مطلقه فقيه: مصاحبه رادیوعصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-02-18

 

Banisadr 94-02-11=تحلیل اوضاع خاورمیانه بعد از توافق لوزان : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-02-11

 

Banisadr 94-02-10= پاسخ به چهار سوال هموطنان (3) گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-02-10-3

https://youtu.be/T_S0FDmihXk     فایل تصویری

 

Banisadr 94-02-04=تحلیل اوضاع اقتصادی ایران بعد از توافق لوزان:مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-02-04

 

Banisadr 94-02-03=پاسخ آقای بنی صدر به چهار سوال بینندگان (2) مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-02-03-2

https://youtu.be/PGy8Xb8ypew     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-28= جنگ بر سر جانشینی آقای خامنه ای: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-28

 

Banisadr 94-01-27=آقای بنی صدر، آیا فکر میکنید که نظریات شما در تحول ایران نقش اساسی خواهد داشت؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-27

https://youtu.be/6RLa341mdxA     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-21= دروغ وتناقض گويی های آقای خامنه ای: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-21

 

Banisadr 94-01-20=(2) بررسی جنبه های مختلف توافق ژنو (2) مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-202-2

https://youtu.be/7FGCLZPD-wc     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-20=(1) بررسی جنبه های مختلف توافق ژنو (1) مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-20-1

https://youtu.be/y3wryLqyMvk     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-16=توافق اتمی لوزان: مناظره ابوالحسن بنی‌صدر، فرخ نگهدار و محمدرضا نیکفر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-16

 

Banisadr 94-01-14= گوادلوپ و نقش قدرتهای جهانی در انقلاب 57 در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-14-57

https://youtu.be/Z4cKTQ20SAg     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-14=1بنی صدر: ایران را به کنترل دائمی قدرتهای جهانی در آوردند . گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-141

https://youtu.be/mFy5NHS345s     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-13= پاسخ به پرسش بینندگان : مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-13

https://youtu.be/p_PXE4H1bbc     فایل تصویری

 

Banisadr 94-01-07=جنگ جدید در خاورمیانه، عربستان، یمن، ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-94-01-07

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter