تصویری

بدیل چه وقت ترجمان جامعه مستقل و آزاد و انسان مستقل وآزاد می شود ؟تلویزیون سپیده استقلال و آزادی

رشد با خلق بدیل شروع می شود : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر
بدیل چه وقت ترجمان جامعه مستقل و آزاد و انسان مستقل وآزاد می شود ؟
عقل مستقل و آزاد توانا می شود به خلق بدیل . اگر شما در بند قدرت بمانی هیچوقت بدیل بوجود نخواهد آمد
اگر انسانی نتواند در استقلال و آزادی بدیل خلق بکند نمی تواند رشد نکند .
تلویزیون سپیده استقلال و آزادی . پنجشنبه ۲۱مرداد ۹۵

 

 

فایل صوتی
لطفا جهت شنیدن صدای مصاحبه اینجا را کلیک کنید
فایل تصویری
لطفا جهت دیدن مصاحبه اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter