تصویری

داشته های قرآنی که مسلمانان از آنها غفلت میکنند:مصاحبه تلویزیون سپیدهاستقلال و آزادی

بنی صدر: فقه ما حجاب اکبر شده.

صاحب المیزان میگوید که یکنفر میتواند فقیه بشود بدون اینکه لای قرآن را باز کند و به آیه قرآنی رجوع کند.

مرحوم میرزا محمود شهابی میگوید که در کل فقه به ۶ آیه بیشتر نیست استناد نمیشود.

اما این تنها مشکل نیست ، مشکل این است که ما فقهی داریم تکلیف مدار که این تکلیفها هم عمل به حقوق نیستند.

نتیجه از آنچه که در قرآن هست انسانها غافل اند.

 ۲۴ داشته بزرگ در قرآن هست که مسلمانها و غیر مسلمانها از آنها غافل هستند.

یکی اصول راهنمای قرآن ، پنچ اصل ، در دین زرتشت هم همین پنج اصل بوده است.

این پنج اصل از یک واقعیتی می آید که یک به یک توضیح میدهم.

هرانسانی که به خودش نگاه بکند میبیند که مجموعه ای است از اجزاء = یعنی توحید.

این مجموعه اجزاء دستگاه اطلاعاتی دارد ، خود انسان هم اندیشه راهنما دارد .هیچ انسانی  بدون اندیشه راهنما وجود ندارد و هیچ موجودی زنده ای هم بدون دستگاه اطلاعاتی وجود ندارد ، چون بدون آن دستگاه نمیتواند اعمال حیاتیش را انجام بدهد، این نبوت = کتاب.

همه موجودات قوه رهبری دارند = امامت .

همه انسانها اگر قوه رهبریشان بخواهد عمل به حق باشد یا عمل به ناحق باشد نیاز به میزان است = عدالت.

هدفمدار هستند ، هیچ موجود زنده ای بی هدف نیست، اقل هدفش این است که به حیات خودش ادامه بدهد = معاد ...

تلویزیون سپیده استقلال و آزادی . چهارشنبه ۲۰ بهمن ۹۵

فایل صوتی

جهت شنیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter