صوتی

علائم بارز انحطاط رژیم ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید

یکی از علامتهای انحطاط رژیم. ناتوانی در مهار همین جنبش ها است.

به همین قضیه خوزستان نگاه کنید ، این ریزگردها شده مسئله و جنبش شده، محلی ها نتوانستند مسئله را حل کنند، اخطار قوای سرکوب هم فایده نکرد ، آقای رئیس جمهور مجبور شده و رفته خوزستان . خوب حالا مسئله را حل کرده ؟ نه ، مسئله اینجاست،  آقا رفته آنجا و گفته که اینها عوارض طبیعی است، خوب آقا مگر این طبیعت دیوانه است . بلانسبت این اداره کنندگان کشور. مگر عقل طبیعت مثل عقل اینهاست. خوب آقا شما این طبیعت را به این روز انداختید. طبیعت که خود بخود بیمار نیست که این کار رابکنه ، بخش مهم حوادث طبیعی دست ساخت ما انسانهاست ، خوب حالا اینها نه میتوانند مسایل را حل کنند و نه میتوانند آن جنبشها را مهار کنند.

یک زمان بود که این رژیم مسئله میساخت و سرکوب هم میکرد و نفسها را هم بند میآورد ، حالا دیگه نمیتواند و آن مسائل هم بر هم افزوده شده.

حالا من به آقای خامنه ای و سران سه قوه ایشان میگویم که خوب است شما در قرآن این استدراج را یک دور بخوانید و بفهمید ،این همان کاری است که شما میکنید.

استدراج که در قرآن آمده ، چیست؟ استدراج این است که شما برای حفظ موقعیت و منزلت یک کارهای خلاف میکنی ، یک زورگوییهایی میکنی و توجه نداری که اینها بر هم افزوده میشود ، حالا اینها بر هم افزوده شده و شده وضعیت امروز و درمانده شدید، در مورد شما هشدار هم داده شد.

حالا این رژیم هم گرفتار استدراج شده و این یکی از علائم آشکار انحطاط است ... مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر. جمعه ۶ اسفند ۹۵

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter