تصویری

تعریف سیاست و جبران اشتباهات، مصاحبه تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

سوال 1 - آقای بنی صدر در ایران سیاست را به دروغگویی و بقول مردم پدر سوختگی و دو رویی تعریف می شود .
 تعریف شما از سیاست چیست ؟
سیاستی که شما تعریف می کنید ، چه هدفی را دنبال می کند ؟
سوال 2 – شما فکر کنم از نادر افرادی هستید که مچ خود را در کتاب خیانت به امید که در سال 61 چاپ و نشر یافته است گرفته اید و استباهات خود را شماره کرده اید . ( 12 اشتباه را شما در آن کتاب عنوان  می کنید ) چه خطاهایی را به خود ایراد گرفته اید ؟ سعی کرده اید جبران اشتباهات خود را بکنید ؟
 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter