تصویری

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های آقای ابوالحسن بنی صدر درسال ۱۳۹۵

 

Banisadr Noruz 96=پیام ویدیویی ابوالحسن بنی صدر بمناسبت سالروز ملی شدن صنعت نفت و نوروز ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noruz-96    فایل صوتی

https://youtu.be/rbdgyGN6zks   فایل تصویری

 

Banisadr 95-12-27=رشد اقتصادی صنعتی یا رشد اقتصاد کشاورزی،کدام راه حل مناسب است؟ مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-27   فایل صوتی

 

Banisadr 95-12-26= پیام آقای ابوالحسن بنی‌صدر به مناسبت نوروز ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-26     فایل صوتی

https://youtu.be/tJEYoNR2T0Q     فایل تصویری

 

Asrjdid 95-12-20= چرا اقتصاد مقاومتی نظام ولایت مطلقه اجرا نشده است؟:مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-20asrjadid   فایل صوتی

 

Asrjdid 95-12-13= آیا ترامپ در جهت سقوط رژیم ایران عمل خواهد کرد؟:مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-13    فایل صوتی

Banisadr 95-12-11=پاسخ آقای بنی صدر به سوال بینندگان درباره کودتای۱۳۶۰ و مهاجرت از ایران(2): تلویزیون سپیده

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-11-2    فایل صوتی

https://youtu.be/Ia3s2Xnh0Tw     فایل تصویری

 

Asrjdid 95-12-06= علائم بارز انحطاط رژیم ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjdid-95-12-06     فایل صوتی

 

Banisadr 95-12-03=پاسخ آقای بنی صدر به سوال بینندگان درباره کودتای۱۳۶۰ و مهاجرت از ایران: تلویزیون سپیده

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-12-03   فایل صوتی

https://youtu.be/f2DDx_TwXzY     فایل تصویری

 

Banisadr 95-12-02=بنی صدر، از یکسالگی برجام و مفاد محرمانه اش، و بسط ید خامنه ای در دوران روحانی و خاتمی می گوید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr     فایل صوتی

https://youtu.be/2Q0NcH3R5Y8    فایل تصویری

 

Banisadr 95-11-29=مفهوم آشتی ملی در نظام قدرتمداری و مردمسالاری: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-29     فایل صوتی

 

Banisadr 95-11-27=ریاست جمهوری ترامپ ، فشار ها و فرصت ها: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-27    فایل صوتی

https://youtu.be/onzRAyoSClU    فایل تصویری

 

Banisadr 95-11-22= انقلاب مقصر است یا ضد انقلاب : گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-22 فایل صوتی    

 

Banisadr 95-11-20=داشته های قرآنی که مسلمانان از آنها غفلت میکنند:مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-20     فایل صوتی    

https://youtu.be/xowERWljZzI     فایل تصویری

 

Banisadr 95-11-15=آیا سیاست ترامپ با مشکلات داخلی و خارجی ایران در ارتباط است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

   https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-15    فایل صوتی

 

Banisadr 95-11-12=پاسخ به سولات بینندگان درباره دوران گذار: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-12     فایل صوتی

https://youtu.be/9a41RqhrIcI     فایل تصویری

 

Banisadr 95-11-08=سیاست خارجی دونالد ترامپ در منطقه و ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-08    فایل صوتی

 

سفری به شهر نوشاتل سوئیس بمناسبت دعوت از آقای بنی صدر

https://youtu.be/RlokICs7kqU    فایل تصویری

 

Banisadr 95-11-04=آقای بنی صدر، آیا رفسنجانی ذکاوت سیاسی داشت؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-04   فایل صوتی

 

Banisadr 95-11-01= نقش قوه قضائیه در گسترش فساد: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-11-01    فایل صوتی

 

Banisadr 95-10-29=پیامدهای درگذشت هاشمی رفسنجانی برای مردم ایران ، از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-29    فایل صوتی

https://youtu.be/nrtHQ_6yCPs     فایل تصویری

 

Banisadr 95-10-28=آقای بنی صدر،آیا با مرگ رفسنجانی نظام ولایت مطلقه فقیه دچار فروپاشی خواهد شد؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-28    فایل صوتی

https://youtu.be/DA54yQsZR3s     فایل تصویری

 

Banisadr 95-10-24= ده اثر مرگ رفسنجانی از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-24-10     فایل صوتی

 

Banisadr 95-10-20= بنی‌صدر: ایران امروز محصول اقدامات دیروز رفسنجانی است

https://youtu.be/sP7FR3tM4NA    فایل تصویری

 

Banisadr 95-10-17=دلایل وابستگی بخشی از اپوزیسیون به بیگانه چیست : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-17    فایل صوتی

 

Ozra Hosseini 95-10-16=مصاحبه خانم وفا با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-95-10-16     فایل صوتی

https://youtu.be/mPkdJ4cVzTg        فایل تصویری

 

Banisadr 95-10-10=فقر،  نابرابری و خشونت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-10     فایل صوتی

 

Banisadr 95-10-03=روابط ایران و آمریکا با آغاز ریاست جمهوری ترامپ : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-10-03     فایل صوتی

 

Banisadr 95-09-26=حلب، شهر ویران و خونین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-26     فایل صوتی

 

Banisadr 95-09-19=تضادها و اختلافها در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-19     فایل صوتی

 

Banisadr 95-09-14=بنی صدر: قدرتمداران سرانجام به دوران انحطاط می‌رسند و از موضع تهاجمی به موضع

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-14     فایل صوتی

https://youtu.be/bBu56cKIC3g    فایل تصویری

 

Banisadr 95-09-12=تمدید تحریمها و موضع دولت ایران و برجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-12     فایل صوتی

 

Banisadr 95-09-05=ریشه فساد در ایران : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-05    فایل صوتی

 

Banisadr 95-09-03= روش مدیریت جمعی شما با همکارانتان چگونه است؟ : مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-09-04   فایل صوتی 

https://youtu.be/izGR4gDH7BQ     فایل تصویری

 

Banisadr 95-08-28=انتخابات بلافاصله ترامپ و تحریمها: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-28     فایل صوتی 

 

Banisadr 95-08-27=انحطاط آمریکا به عنوان ابرقدرت : گفتگوی آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-27     فایل صوتی

https://youtu.be/MAX8qNM-2_E     فایل تصویری

Banisadr 95-08-20=آیا قرآن احتیاج به تفسیروتعبیردارد؟ : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-20sepideh     فایل صوتی

https://youtu.be/0jai_u9Glkg     فایل تصویری

 

Banisadr 95-08-21= اثرات انتخاب دونالد ترامپ در ایران و منطقه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-21     فایل صوتی

 

Banisadr 95-08-14=بنی صدر : اشغال سفارت آمریکا، کودتا برعلیه انقلاب ایران بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-14    فایل صوتی

 

Banisadr 95-08-13=بنی صدر: در جریان اشغال سفارت آمریکا، آقای موسوی خوئینیها بر آقای خمینی ولایت مطلقه داشت.

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-13     فایل صوتی

 

Banisadr 95-08-09= مصاحبه تلویزیون فرانسه با ابوالحسن بنی صدر در باره کتاب حقوق انسان در قرآن

https://www.youtube.com/watch?v=r0owoUq4G-o     فایل تصویری

 

Banisadr 95-08-07= نقش نظامهای دیکتاتوری در انحطاط اخلاقی جامعه چیست؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-07     فایل صوتی

 

Banisadr 95-08-06=معانی خوف و رجا در قرآن و در نظر مولوی : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-08-06     فایل صوتی

https://youtu.be/zZgdhfVgTZI     فایل تصویری

 

Banisadr 95-07-30=خامنه ای و مجلس فرمایشی: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-30     فایل صوتی

 

Banisadr 95-07-29=چرا می گویند قرآن خشیت نامه است و از ترس و از شرم الاهی صحبت می کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-29     فایل صوتی

https://youtu.be/HSPYWeMyNOQ     فایل تصویری

 

Banisadr 95-07-28= تاریخچه نظام ولایت مطلقه فقیه با مسئله کورد: مهمان برنامه آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-28     فایل صوتی کامل

https://www.youtube.com/watch?v=gwXagM9l8R4     فایل تصویری(1)

https://www.youtube.com/watch?v=aCebN-Ae6eY     فایل تصویری(2)

 

Banisadr 95-07-22=معنی ترس و خوف و رجا که در قرآن هست و تفاوتهای آنها

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-22     فایل صوتی

https://youtu.be/jYoPV-aQ7M4     فایل تصویری

 

Banisadr 95-07-23= تحلیل آقای بنی صدر در باره انتخابات ریاست جمهوری آمریکا واوضاع سوریه و

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-23     فایل صوتی

 

Banisadr 95-07-16=نقش جنگ در برپایی استبداد: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-16     فایل صوتی

 

Banisadr 95-07-09=معنای ارزش گذاردن به دروغها و جنایات در نظام ولایت مطلقه چیست؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-09     فایل صوتی

 

Banisadr 95-07-08=آیا قرآن حاصل رویاهای پیامبراست؟ آیا زبان قرآن زبان رویا و خواب وخیال است؟    

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-08     فایل صوتی

https://youtu.be/F1GfUEo0yUw     فایل تصویری

 

Banisadr 95-07-01= گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر: آیا قرآن رویاهای پریشان پیامبر است؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-01    فایل صوتی

https://youtu.be/kg9SGxpLICY     فایل تصویری

 

Banisadr 95-07-02=ایرانگیت و پیامدهای جنگ عراق و ایران بعد از ۳۶ سال: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-07-02     فایل صوتی

 

 

Banisadr 95-06-23=خطر مجاهدین، تجزیه ایران، جنگ مذهبی و... گفتگوی خانم صبا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-23    فایل صوتی

 

(1) خطر مجاهدین، تجزیه ایران، جنگ مذهبی و... گفتگوی خانم صبا با آقای بنی صدر

https://youtu.be/jlEbD2aSWfs    فایل تصویری

 

(2)  بنی صدر: انتخاب ترامپ ، گزارشگر انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت است

https://youtu.be/k9RowsbY2v8    فایل تصویری

 

Banisadr 95-06-25=ایمان چیست و مشخصات و ویژه گیهای ایمان و انسان مومن چیست؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-25     فایل صوتی

https://youtu.be/U5ksyb9impg     فایل تصویری

 

Banisadr 95-06-26=گزارش ۹۰ صفحه ای و پشیمانی مرتضوی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-26     فایل صوتی

 

Banisadr 95-06-20=تنش در روابط ایران و عربستان و پی آمد های آن : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-20     فایل صوتی

 

 

Banisadr 95-06-19=کمبودهای انقلاب ایران و راه حل ها : سخنرانی آقای بنی صدر در سمینار مجامع اسلامی ایرانیا ن

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-19    فایل صوتی

https://youtu.be/8kJBoYTTg9M     فایل تصویری

 

Banisadr 95-06-12=نقش بی تفاوتی مردم در چپاولها و دزدیها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-12    فایل صوتی

 

Banisadr 95-06-11= پاسخ به نامه بینندگان درباره محدود کننده های انسان و راه رشد: مصاحبه آقای گلزار با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-11     فایل صوتی

https://youtu.be/f8EmW9OJ1Hs     فایل تصویری

 

Banisadr 95-06-05=ایمان چیست ؟ سخنان ابوالحسن بنی‌صدر در سمینار مجامع اسلامی ایرانیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-05     فایل صوتی

https://youtu.be/xVjLuOTOyGo     فایل تصویری

 

Banisadr 95-06-04= گفتگو درباره کتاب رشد - بخش دوم : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-06-04     فایل صوتی

https://youtu.be/T9fzlrZbaUY     فایل تصویری

 

Banisadr 95-05-29=حضور روسیه در ایران نقض آشکار استقلال ایران توسط نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-29     فایل صوتی

 

Banisadr 95-05-28=ضمیمه های محرمانه برجام و ( نگاهی دیگر به انتشارنوار صوتی آیت الله منتظری) و: مصاحبه آقای عبد اللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-28     فایل صوتی

https://youtu.be/yb2k0yHOM3M     فایل تصویری

 

Banisadr 95-05-24=بنی صدر : نقش احمد خمینی در اعدام‌های ۶۷ از جرم پدرش کم نمی‌کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-24     فایل صوتی

 

Banisadr 95-05-22=اعدامهای گروهی و علت انتشار نوار مرحوم منتظری: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-22     فایل صوتی

 

Banisadr 95-05-21=رشد با خلق بدیل شروع می شود : مصاحبه خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-21     فایل صوتی

https://youtu.be/Bg_-yyx452w     فایل تصویری

 

Banisadr 95-05-15=آیا توسعه قلمرو ولایت مطلقه فقیه محدود پذیر هست یانه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-15     فایل صوتی

 

Banisadr 95-05-14=ایمان، وجدان عمومی و نقش تعیین کننده جامعه مدنی : مصاحبه آقای عبداللهی با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-14     فایل صوتی

https://youtu.be/qscuC2FdcK0     فایل تصویری

 

Banisadr 95-05-09= بازاندیشی درباره حضور اسلام در فرانسه: مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-09     فایل صوتی

 

Banisadr 95-05-08=نامه دانشجویان به آقای روحانی درباره جو خفقان در دانشگاهها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-08     فایل صوتی

 

Banisadr 95-05-01=کودتای ۳۰ تیر و کودتای نافرجام در ترکیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-05-01     فایل صوتی

 

Banisadr 95-04-31=پرسش ببندگان درباره خاطرات آقای بنی صدر از دوران ریاست جمهوری(۲)

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-31     فایل صوتی

https://youtu.be/Yia82G-2XFo     فایل تصویری

 

Banisadr 95-04-25=وضعیت سنجی نظام ولایت مطلقه فقیه ، یکسال پس از برجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-25     فایل صوتی

 

Banisadr 95-04-18=علت شکست جنبش دانشجویی ۱۸ تیر ۷۸ و چه باید کردها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-18    فایل صوتی

 

Banisadr 95-04-17=پرسش ببندگان درباره خاطرات آقای بنی صدر از دوران ریاست جمهوری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-17     فایل صوتی

https://youtu.be/KG4l4rxbycY     فایل تصویری

 

Banisadr 95-04-11=جنجال حقوقهای نجومی و رفتار با آقای جعفر عظیم زاده و...مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-11     فایل صوتی

 

Pasokhha-95-04-10= پاسخ به پرسشها درجلسه بررسی اوضاع سیاسی اجتماعی و اقتصادی ایران در دانشگاه هامبورگ

https://soundcloud.com/a-banisadr/pasokhha-95-04-10     فایل صوتی

https://youtu.be/vtxv1-sF6OE     فایل تصویری

 

Banisadr 95-04-05=کشته شدن سربازان وطن ، شکستن اسطوره انگلیس: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-05     فایل صوتی

 

Banisadr 95-04-04=پاسخ به دانشحویان (بخش ۴): دلایل عدم وجود امنیت فرهنگی در ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-04-04     فایل صوتی

https://youtu.be/kSMtfud0jf8    فایل تصویری

 

Banisadr 95-03-28=اظهارات آقای خامنه ای مبنی بر آتش زدن برجام: گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-03-28     فایل صوتی

 

Banisadr 95-03-27=کودتای خرداد  ۶۰ وعلل سانسورها : مصاحبه مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-03-27    فایل صوتی

https://youtu.be/pZDxlPkhz1s     فایل تصویری

 

Banisadr 95-03-20=معنویت در نظام ولایت مطلقه فقیه و شلاق بر علم و دانش: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-03-20     فایل صوتی

 

Banisadr 95-03-08=جامعه مدنی تغییر کننده وتغییر دهنده : سخنان آقای بنی صدر در دانشگاه هامبورگ

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-03-08     فایل صوتی

https://youtu.be/9v2SzfKvO-s     فایل تصویری

 

Banisadr 95-03-14=اسناد ارتباط خمینی با آمریکا و جعلی خواندن آن توسط خامنه ای : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-03-14     فایل صوتی

 

Banisadr 95-03-01=بنی صدر: با انتخاب آقای لاریجانی به ریاست مجلس دروغ اصلاح طلبان علنی شد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-03-01    فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-31=بنی صدر : آقای رفسنجانی قطعاً  دروغ میگوید که با بستن دانشگاهها مخالف بوده

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-31     فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-24=چرایی عدم هماهنگی ولایت مطلقه فقیه با جمهوریت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-24     فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-23= دلایل نبود امنیت های سیاسی: مصاحبه خانم ژاله وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-23     فایل صوتی

https://youtu.be/5mWoXv-4nv4     فایل تصویری

 

Banisadr 95-02-17=دین ستیزی و اسلام هراسی در جهان امروز در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-17     فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-10=ادامه بحران گروگانگیری و بالا کشیدن ۲میلیارد دلاراز دارایی مردم ایران در گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-11     فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-09=ارزیابی آقای بنی صدر ازطرح سری دکتر یزدی برای قبضه قدرت در انقلاب ۵۷

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-09    فایل صوتی

https://youtu.be/h4vey7yxxeQ     فایل تصویری

 

Banisadr 95-02-07= اختلافات سیاسی- ایدئولوژیک میان ایران وعربستان | گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدروایجادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-07     فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-03=بنی صدر:اگر دستگاهای سرکوب راه حل بودند هیچ وقت نمیباید درطول تاریخ انقلاب رخ میداد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-3     فایل صوتی

 

Banisadr 95-02-02= سوال هموطنان : مهروعشق شما به مردم چگونه است واز کدام اخلاق مردم خوشتان واز کدام خوشتان می آید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-02-02     فایل صوتی

https://youtu.be/acxAc-S-GYU

 

Banisadr 95-01-27=بنی صدر:این انقلاب میباید به نتیجه برسد،انقلاب دیگری لازم نیست

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-27     فایل صوتی

 

Banisar 95-01-26= را بطه اسلام و ایرانیت و نقش قدرت در دین ایرانیان از زرتشت تا اسلام

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisar-95-01-26     فایل صوتی

https://youtu.be/Q272l1KslYQ     فایل تصویری

 

Banisar 95-01-20= تضاد درونی نظام مطلقه و نقش قدرت هاي خارجی درايران. مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-20     فایل صوتی

 

Banisar 95-01-13= بررسی و دروغ زدایی اقتصاد مقاومتی آقای خامنه ای: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-13     فایل صوتی

 

Banisadr 95-01-12=آرمانشهر بر مبنای آزادی و استقلال : گفتگوی خانم وفا با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-12     فایل صوتی

https://youtu.be/S43XS0jgs2Y     فایل تصویری

 

Banisadr 95-01-06=اظهارات خامنه ای در مشهد وبرخورد های درونی نظام بعد از انتخابات:مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-06    فایل صوتی

 


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter