تصویری

مصلحت سنجی و روانشناسی باور به ناتوانی -۳: مصاحبه تلویزیون سپیده

اگر دیدید که محبت مصنوعی شد و شد نا محبت .شادی شد غم ، امید شد نا امیدی. توانایی شد ناتوانایی، بدان که از حقوق خویش غافل شدی، بنده قدرت شدی.

انسان در حالت طبیعی میگه منم که رشد میکنم،منم که تغییر میکنم و تغییر میدهم ، من توانا هستم به رشد کردن.

اما وقتیکه انسان بنده قدرت شد ، آنوقت میگه من که نمیتوانم ، آخه من چگونه بتوانم. یکی جلو بیفته تا مردم بیایند بدنبالش، یکی بشه اصلاحگر تا مردم اصلاح بشوند ، مردم مصلح میخواهند.

فراماسونها میگفتند که ایرانیها نمیتوانند خودشان را اصلاح کنند ، باید اختیار خودشانرا بدهند بدست غربیها تا آنها بیایند واینها را آدم کنند.

مدعیان ولایت فقیه میگویند که مردم صلاح خودشان را تشخیص نمیدهند ، ولی امر باید آنها را اصلاح کند...

ژاله وفا . چهار شنبه ۳ مرداد ۱۳۹۶

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter