صوتی

هشدار بنی صدر نسبت به اهداف شوم ترامپ و زمینه سازیها برای گسترش خشونت در ایران

سوال: بنظر می رسد که دو کار برای زمینه سازی مداخله خارجی و گسترش خشونت ، در حال انجام است ، یکی قهرمانسازی از ترامپ و اینکه حمایت آمریکا ، به مردم معترض امید می

دهد و دیگری ، تلاش برای گسترش خشونت در میان مردم از طریق تشویق به آتش زدن اماکن دولتی و مذهبی و کشتن پاسداران و بسیجی ها ، موفقیتهای اقتصادی ترامپ ، برجسته

میشود ، عده ای نیز دینبال تدارک اینترنت مجانی ، یا اینتر نت آزاد توسط آمریکا هستند ، حکومت ترامپ ، در پی چیست ؟

 

بنی صدر: خشونت به رژیم امکان میدهد که از آن استفاده کند در سرکوب جنبش ، اما خشونت زدایی قلمرو رژیم را محدود می کند ، شما را رها میکند ، آزاد می کند .

پس شما مردم ایران ، برای اینکه از این وضعیت رها بشوید محتاج خشونت نیستنید ، محتاج خشونت زدایی هستید به ترتیبی که خشونت رژیم را بی اثر بگرداند .

از اینکه ۳۲ جوان ایرانی در آتش سوختند ، یک ثروت ملی ، شد آتش و جوانان ما را سوزاند ، در واقع نفت و گازی که ایران دارد همین نقش را با هستی ایران بازی میکند ، طبیعت ایران می

سوزد ، جوانان ایرانی کار از دست میدهند ، استبداد تبهکار بر کشور حاکم میشود و ایران را گرفتار هفت جنگ می کند، اینها همه آتشی است که نفت بجان هستی ما می زند.

آنهایی که میشنوند و آنهایی که میخوانند ، هرگاه به خود زحمت انتقال به دیگری را بدهند ما دیوار سانسور مثلث زور پرست را به راحتی میشکنیم و می توانیم با هم باب گفتگو را باز کنیم ...

مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر . جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter