تصویری

مصاحبه تلویزیون سپیده - در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟

 

در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟: گفتگوی خانم وفا  با آقای بنی صدر در تلویزیون سپیده استقلال و ازادی 

راه حل تنها ، هرگز نه وجود داشته و نه وجود دارد و نه خواهد داشت ، هیچ وقت ، هرکس هم گفته دروغ گفته .

یک دروغ را آقای رفسنجانی گفت بعنوان دوران سازندگی ،برنامه صندوق بین المللی پول را اجرا کرد بدون بخش اجتماعی آن و بهای سنگینی که ایرانیان پرداختند.

آن صندوق بهش گفت آقا این نسخه یک بعد اجتماعی داشت که عبارت می شد از دمکراسی و منزلت انسان و رعایت حقوق انسان . چون اقتصاد امنیت می خواهد ، امنیت به معنایی که آقایان میفهمند یعنی به زور خفه کن ، نه امنیت بمعنی برخورداری از حقوق و منزلت.

جامعه باید بداند و بفهمد و بخواهد که بر مرگ غلبه کند و اگر هیچکدام اینها را نخواهد ، کاری از هیچ کس ساخته نیست .

پاسخ آقای  بنی صدر به دو سوال بینندگان، چهار شنبه ۲۵ بهمن ۱۳۹۶

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter