تصویری

آرشیوکامل مصاحبه ها و سخنرانی های آقای ابوالحسن بنی صدر درسال ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noroz-97     فایل صوتی

https://youtu.be/I4OYYkbQ_uo     فایل تصویری

Banisadr 96-12-25= بنی صدر نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-25    فایل صوتی

Banisadr 96-12-19=بنی صدر : در قرآن حجاب بر زن واجب نشده. مصاحبه خانم مریم مرادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-19     فایل صوتی

Banisadr 96-12-20=پیام مهم آقای بنی صدر بمناسبت چهارشنبه سوری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-20     فایل صوتی

Banisadr 96-12-18=بنی‌صدر: پشت پرده «تبلیغ خشونت توسط ایرانیان وابسته به قدرتهای خارجی، و تحقیر زنان توسط خامنه‌ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-18    فایل صوتی

Banisade 96-12-14=بنی صدر : دست خامنه ای زیر سنگ است | ارزیابی سفر حساس وزیر خارجه فرانسه به ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisade-96-12-14rfi     فایل صوتی

Banisadr 96-12-13=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-13    فایل صوتی

Banisadr 96-12-11موقعیت نازل زنان در ایران و جهان : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-11    فایل صوتی

Banisadr 96-12-09=بنی صدر : واقعیت این است که حیات ملی در خطر است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-09     فایل صوتی

Banisadr 96-12-05=بنی‌‌صدر: احمدی‌‌نژاد، جربزه ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ای را ندارد، میخواهد بدیل درون رژیمی جدیدی بسازد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-05     فایل صوتی

Banisadr 96-12-04=« عذرخواهی بیسابقه خامنه ای ، سرکوب خونین دراویش » از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-04asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-12-02=عفو عمومی در نظام آینده ؟ : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-02sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/AT3AdoV-M2E     فایل تصویری

Banisadr 96-11-28= ": سخنرانی آقای بنی صدر در کنفرانس کلن "گذار از استبداد دینی، راهیابی به دمکراسی"

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-28      فایل صوتی

https://youtu.be/nunPMsyLQmE    فایل تصویری

Banisadr 96-11-27=بنی صدر: ابراهیم رئیسی، هوس رهبری کرده،آخرین وضعیت قانون اساسی جمهوری ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-011-27asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-11-25= در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-25sepideh

https://youtu.be/mn546Xjvhy4

Banisadr 96-11-24=بنی صدر: پیشنهاد رفراندوم روحانی ، بمعنای فلج بودن خامنه ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-24

Banisadr 96-11-20=تجربه انقلاب ۵۷، خشونت یا عدم خشونت در تغییر نظام : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-20

Banisadr 96-11-19=زوایای پیدا و پنهان سخنان خامنه ای در آستانه ۳۹ مین سالگرد انقلاب ۵۷ : گفتگوی رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-19    فایل صوتی

Banisadr 96-11-13=ویژگیهای دولت جانشین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-13asrjadid     فایل صوتی

Banisadr 96-11-11=در روش شناسی - بخش هفتم - در کیش شخصیت : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-11sepideh   فایل صوتی

https://youtu.be/i8_b40UCtT0      فایل تصویری

Banisadr 96-11-06=سه تذکر به مردم ایران، چرایی اقتصاد ورشکسته : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-06     فایل صوتی

Banisadr 96-11-04=پشت پرده ماجرای کودتای نوژه : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-04sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/EVOvcMsVnpw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-29=هشدار بنی صدر نسبت به اهداف شوم ترامپ و زمینه سازیها برای مداخله خارجی و گسترش خشونت در ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-29   فایل صوتی

Banisadr 96-10-27= ترسها که به جامعه القا میشود : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-27   فایل صوتی

https://youtu.be/C1ngzGlRmoA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-22= بنی صدر: اگر آقای خامنه ای رهبر نمی شد ، ایرانگیتیها محاکمه و زندانی می شدند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-22    فایل صوتی

Banisadr 96-10-20= سخنان آقای بنی صدر در باره ویژگیهای جنبش همگانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-20     فایل صوتی

https://youtu.be/f68S2abH0kI   فایل تصویری

Banisadr 96-10-19=بنی صدر: رفسنجانی ، خامنه ای را بخاطر ضعیف بودنش رهبر کرد تا مثل موم در دستش باشد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-19    فایل صوتی

Banisadr 96-10-15=پیام آقای بنی صدر به روحانیان، به اصلاح طلبان، به زندانیان، به مردم ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-15     فایل صوتی

Banisadr 96-10-13=جنبش مردم ایران ، موانع ، خطر ها و عبور از آنها : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/vpqaeruurm34    فایل صوتی

https://youtu.be/xvswRI85tn8   فایل تصویری

Banisadr 96-10-11=  پیام آقای بنی صدر به نیروهای مسلح

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-11     فایل صوتی

https://youtu.be/gF2KcQuGvlw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-09=  مصاحبه صدای امریکا با آقای بنی صدر در رابطه با جنبش همگانی مردم ایران

https://youtu.be/3DTT4DfM_iA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-08=  پیام آقای بنی صدر به مردم ایران : من شما را به جنبش همگانی می خوانم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-08    فایل صوتی

Banisadr 96-10-06=آقای بنی صدر، چرا آقای خامنه ای بعد از چهار هفته وارد کشمکش احمدی نژاد با لاریجانی شد؟

                 https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-06rfi            فایل صوتی

Banisadr 96-10-01=بنی صدر: ایران در تهدید و تحریم است و رژیم نگران از خیزش جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-01    فایل صوتی

Banisadr 96-09-29=ارزیانی بودجه ۹۷ آقای روحانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-29

https://youtu.be/psc9ygq9B6g

Banisadr 96-09-24=زمینه سازیهای بی سابقه حکومت ترامپ علیه رژیم ایران : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-24    فایل صوتی

Banisadr 96-09-23=پیامدهای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل؛ گفت‌وگو با آقایان بنی‌صدر و لاهیجی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-23    فایل صوتی

Banisadr 96-09-22=بررسی کارنامه ۴۰ ساله سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-22    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=JPXNw96jEV0    فایل تصویری

Banisadr 96-09-17= بنی‌صدر: اعلان بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ، اعلان ادامه جنگ صلیبی است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-17    فایل صوتی

Hosseini 96-09-15=دستگیری توسط هادی غفاری و یازجویی و... (۳): مصاحبه با خانم عذرا حسینی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-96-09-15sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/pumFZOqESiQ    فایل تصویری

Banisadr 96-09-10=بحران در بیرون و ضعف در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-10    فایل صوتی

Hosseini 96-09-08= به استقامت خواندن همسرم ، دستگیری ، بازجویی و...(۲): مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-08    فایل صوتی

https://youtu.be/aKGUfGffFGk    فایل تصویری

Banisadr 96-09-06=سخنان خطرناک فرمانده کل سپاه درباره گسترش بسیج در دیگر کشورها؛ گفتگو رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-06     فایل صوتی

Banisadr 96-09-03=آیا پایان جنگ با داعش ،آغاز جنگ در لبنان خواهد بود : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-03    فایل صوتی

Hosseini 96-09-01=اعتماد به آقای خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور: مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-01    فایل صوتی

https://youtu.be/C-99SbhgzLM     فایل تصویری

Banisadr 96-08-27=زلزله در غرب ایران و عقب نشینی خامنه ای در سیاست موشکی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-27    فایل صوتی

Banisadr 96-08-26=تحصن احمدی نژاد و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم و دلایل آن : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-26     فایل صوتی

Banisadr 96-08-24=تحولات منطقه ، خطر جنگ و چه باید کردها : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-24   فایل صوتی

https://youtu.be/vNM0LGzkcEo    فایل تصویری

Banisadr 96-08-19=خطر رویارویی نظامی عربستان با ایران و اوضاع جنگی منطقه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-19     فایل صوتی

Banisadr 96-08-15=تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر،مرتضی کاظمیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/babisadr-96-08-15    فایل صوتی

Banisadr 96-08-12=نقش آقای خامنه ای در گروگانگیری و نگرانی رژیم از انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-12   فایل صوتی

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05    فایل صوتی

Banisadr 96-07-28=موضع خط استقلال و آزادی در باره اظهارات ترامپ در رابطه با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-96-07-28    فایل صوتی

Banisadr 96-07-26=استراتژی آقای ترامپ برای حفظ رژیم ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-26     فایل صوتی

https://youtu.be/8JNOwZCU0fs     فایل تصویری

Banisadr 96-07-21=استراتژی ترامپ در رابطه با ایران ، واقعیتها و پیش بینی ها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-21    فایل صوتی

Banisadr 96-07-19=روش شناسی- بخش۶- زندگی براصل موازنه منفی و با عقل خود انگیخته : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-19     فایل صوتی

https://youtu.be/iUZqh4W4_ic     فایل تصویری

Banisadr 96-07-14=برسی واقعیتهای سه گانه ، برجام ، نظام پارلمانی وجانشینی آقای خامنه ای در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-14    فایل صوتی

Banisadr 96-07-12=روش شناسی - بخش پنجم- ویژگیهای حق : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-12    فایل صوتی

https://youtu.be/PNARPdP72Ow    فایل تصویری

Banisadr 96-07-09= سخنان آقای بنی صدر در باره عاشورا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-09ashora     فایل صوتی

https://youtu.be/Sqm1Nylxoj4    فایل تصویری

Banisadr 96-07-07=نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-07    فایل صوتی

Banisadr 96-07-05=روش شناسی - بخش چهارم- ویژگیهای حق که بکار روزانه انسان میایند: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-05   فایل صوتی

https://youtu.be/syPapPxYxCM    فایل تصویری

Banisadr 96-06-31=تهدید های ترامپ و دروغهای روحانی و برجام نافرجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-32    فایل صوتی

Banisadr 96-06-31= پیام آقای بنی صدر بمناسبت آغار سال تحصیلی ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-31    فایل صوتی

Banisadr 96-06-30=آقای بنی صدر، اگر قرار باشه که رژیم تغییر بکنه ، مردم چه باید بکنند؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-30    فایل صوتی

Banisadr 96-06-29=روش شناسی - بخش سوم- حق ، قدرت ، و رابطه آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-29-3    فایل صوتی

https://youtu.be/BPX3Jl8r6dA    فایل تصویری

Banisadr 96-06-24=راز قولهای انتخاباتی وعدم وفاداری به آنها: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-24    فایل صوتی

Banisadr 96-06-22=سلسله درسهای روش شناسی بخش دوم- نقش موازنه عدمی و دوگانگی در زندگی:

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-22    فایل صوتی

https://youtu.be/mYiZ-1x8COU    فایل تصویری

Banisadr 96-06-17=چرا نسل جوان بی تفاوت گشته است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-17   فایل صوتی

Banisadr 96 06-16=چرا سفارت آمريكا با ابوالحسن بني صدر تماس گرفت؟: در گفتگو با فريدا صبا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-18    فایل صوتی

https://youtu.be/6IytP3DQfT4   فایل تصویری

Banisadr 96-06-15=سلسله درسهای روش شناسی بخش اول- واژه شناسی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-15    فایل صوتی

https://youtu.be/trtrZy_izz4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-10= بنی صدر: هیچ چشم اندازی بجز دمکراسی برای فردای ایران وجود ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-10     فایل صوتی

Banisadr 96-06-08=عدم امنیت در خانواده و جامعه ما چگونه است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-08    فایل صوتی

https://youtu.be/B0aSr_HfkRM     فایل تصویری

Banisadr 96-06-04=سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان در باره "استقامت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-04    فایل صوتی

https://youtu.be/bFk3KXv4Gy4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-04= تدوین قانون اساسی بر پایه حقوقمداری : سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-4    فایل صوتی

https://youtu.be/F_rnAv_Z8TQ    فایل تصویری

Banisadr 96-06-03=توضیحات آقای بنی صدر در باره قانون اساسی پیشنهادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-03   فایل صوتی

https://youtu.be/s-p1_GprSrA   فایل تصویری

Banisadr 96-06-01=تعادل ضعف ها در ایران و منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-01    فایل صوتی

https://youtu.be/pdi1v6hf2cM     فایل تصویری

Banisadr 96-05-27=هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانیان سیاسی ، کمک به دستگاه سرکوب است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-27     فایل صوتی

Banisadr 96-05-25=چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-25    فایل صوتی

https://youtu.be/vsGWtyHlAWc    فایل تصویری

بنی‌صدر:طرح مجلس برای مقابله با آمریکا توسط سپاه تهیه شده و گویای آرایش جنگیست! Banisadr 96-05-22=

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-22     فایل صوتی

Banisadr 96-05-20= توانایی رئیس جمهوری در محدوده نظام ولایت مطلقه فقیه: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/unkyljuoxueh    فایل تصویری

Banisadr 96-05-18=قانون اساسی پیشنهادی ما چه مشخصاتی دارد: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-18    فایل صوتی

https://youtu.be/rhG4hQym7kg    فایل تصویری

Banisadr 96-05-13=بنی صدر:حکومت روحانی با مانعی عبور نکردنی روبروست

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-13    فایل صوتی

Banisadr 96-05-11=آیا می شود بر طبق قرآن کسی را اعدام کرد؟ مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-11   فایل صوتی

https://youtu.be/iCDqnJbBmKs    فایل تصویری

Banisadr 96-05-06= فریب خاکستری بودن رژیم، و تاثیر تهدیدات ترامپ بر ضد ایران از دید ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-06     فایل صوتی

Banisadr 96-05-04=مصلحت سنجی و روانشناسی باور به ناتوانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-04    فایل صوتی

https://youtu.be/0KANZzjYEzs    فایل تصویری

Banisadr 96-04-30=بنی‌صدر: سپاه، ۱۱ حوزه عمل یافته و رابطه‌اش با خامنه‌ای تغییر می‌کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-30    فایل صوتی

Banisadr 96-04-28=نقش قدرت در توجیه مصلحت سنجی ها : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-28    فایل صوتی

https://youtu.be/uxoF-LzRO_M     فایل تصویری

Banisadr 96-04-26=بدیل در ایران موجود و پر توان است : گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر
https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-26    
فایل صوتی

Banisadr 96-04-23=هشدار بنی‌صدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ و برخی ایرانیان درباره تغییر رژیم ایران»

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-23    فایل صوتی

Banisadr 96-04-21= دست حکومت روحانی در پوست گردو: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-21    فایل صوتی

https://youtu.be/1cY8RrGqziM    فایل تصویری

Banisadr 96-04-19= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت سوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-19    فایل صوتی

Banisadr 96-04-15= حقوق انسان و رابطه آن با هویت: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-15    فایل صوتی

Banisadr 96-04-14= قدرت با انسان چه میکند که انسانها مصلحت اندیش میشوند؟مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-14     فایل صوتی

https://youtu.be/z-kDGFFpcPU    فایل تصویری

Banisadr 96-04-12= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت دوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-12sedarat    فایل صوتی

Banisadr 96-04-10= مصاحبه جنجالی و تاریخی حسین دهباشی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-10   فایل صوتی

https://youtu.be/wqLj8Iuh8xs    فایل تصویری

«تلاش عربستان برای انزوای قطر، و رفراندم استقلال کردستان عراق» از دید بنی‌صدرBanisadr 96-04-09=

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-09    فایل صوتی

Banisadr 96-04-08=آیا روحانی به سرنوشت بنی صدر دچار خواهد شد یا ترور؟: مصاحبه بیژن فرهودی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-08    فایل صوتی

Banisadr 96-04-07=نقش دین در آموزش و پرورش : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-07     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=esaX3h_Diuo    فایل تصویری

Banisadr 96-04-05= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت اول) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-05    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03=بنی صدر: آقای خامنه ای، این کابوس بنی صدر دست از سر شما بر نمیدارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03= احتمال برکناری حسن روحانی: در گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03   فایل صوتی

Banisadr 96-4-01=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۷) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-4-01   فایل صوتی

Banisadr 96-03-31=ولایت مطلقه فقیه و اضطراب ناشی از بحران های فزاینده: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-31    فایل صوتی

https://youtu.be/B-WHDpQzIis    فایل تصویری

Banisadr 96-03-30=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۶) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-30    فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=«ترس خامنه‌ای از دوقطبی‌ و ماهیت اختلاف وی با روحانی» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-28   فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۵) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/2uxqzxcgav7m    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27=«دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۴) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-29    فایل صوتی

Banisadr 96-03-26=«دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27     فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=بنی‌صدر: صدور فرمان "آتش به اختیار"، گویای وضعیت اضطراری آقای خامنه‌ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-26    فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۳) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-25    فایل صوتی

Banisadr 96 -03-24=علل خستگی جوانان از دین چیست؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-24    فایل صوتی

https://youtu.be/rq881ho-NGE    فایل تصویری

Banisadr 96-03-23=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۲) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-23    فایل صوتی

Banisadr 96-03-22=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۱) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-22     فایل صوتی

Banisadr 96-03-19= بنی صدرخامنه ای کنترلش را از دست داده.ترورها برایش مائده آسمانی اند!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-19   فایل صوتی

Banisadr 96-03-14=از محمد ابن عبدالله تا محمد مصدق در مهمانی ابوالحسن بنی‌صدر،از رادیو فردا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-14   فایل صوتی

Banisadr 96-03-12=وضعیت نظام ولایت مطلقه فقیه بعد از مرگ خامنه ای:مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-12   فایل صوتی

Banisadr 96-03-10=نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-10    فایل صوتی

https://youtu.be/IBnl1oeBGSs    فایل تصویری

Banisadr 96-03-09=بنی صدر: در بهترین حالت ۲۵ میلیون در انتخابات شرکت کردند.

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-9   فایل صوتی

Banisadr 96-03-08=بنی صدر:چرا آقای خامنه ای پس از دیدار ترامب ازعربستان و اسرائیل جیغ بنفش میکشد؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-08    فایل صوتی

Banisadr 96-03-05=نگاهی به سیاست خارجی نظام ولایت مطلقه بعد از انتخابات: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-05    فایل صوتی

Banisadr 96-03-03=انتخابات و سفر آقای ترامپ به منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-03    فایل صوتی

https://youtu.be/9eYcI9k1Gjc    فایل تصویری

Banisadr 96-03-01=ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶:مصاحبه رادیو همبستگی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-01   فایل صوتی

Banisadr 96-02-29=نگاهی به نتایج انتخاباتی نظام ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-30    فایل صوتی

Banisadr 96-02-28=بنی صدر:ملتی که حقوق خود را نشناسد و به آن عمل نکند روزگارش بدتر از این هم میشود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-28   فایل صوتی

https://youtu.be/vCpslOaJH0c    فایل تصویری

Banisadr 96-02-24=بنی صدر:حاکمیت ملی ، حق مادر حقوق شهروندی است. سخنرانی و پاسخ با سوالها

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-24    فایل صوتی

https://youtu.be/4IAIMqSIhj8    فایل تصویری

Banisadr 96-02-23=مناظره انتخاباتی و تهدید های آقای خامنه ای : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-23    فایل صوتی

Banisadr 96-02-22= بنی‌صدر: ساختار فعلی جمهوری‌ اسلامی سنخیتی با «جمهوریت» ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-22  فایل صوتی

Banisadr 96-02-15=گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-15   فایل صوتی

Banisadr 96-02-13=انتخابات و حاکمیت ملی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-13    فایل صوتی

https://youtu.be/FlKxRqvnzwI    فایل تصویری

Banisadr 96-02-10=پیام سید ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز کارگر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-10    فایل صوتی

https://youtu.be/tJnzphk5ZNo   فایل تصویری

Banisadr 96-02-08=بنی صدر: کاندیداها در تنها چیزی که توافق داشتند فقر و فساد عمومی بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-08asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-02-01=بنی صدر: انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-01   فایل صوتی

Banisadr 96-01-30=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(3) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-30-3   فایل صوتی

https://youtu.be/Gamz29yjbDs   فایل تصویری

Banisadr 96-01-25=بنی صدر: رشته امور از دست آقای خامنه ای بدر رفته. در گفتگو با رادیو عصر جدید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-25    فایل صوتی

Banisadr 96-01-23=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(2) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-23-2    فایل صوتی

https://youtu.be/0ITms0QB20M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-19= رابطه قدرت سیاسی با دین چیست: مصاحبه مهدی فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-19   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=انتخابات و نقش بدیل : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=نقد "تمرین دمکراسی با شرکت در انتخابات" از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18    فایل صوتی

Banisadr 96-01-16=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(1) : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-16-1    فایل صوتی

https://youtu.be/lXu-GLDSp1M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-11= آیا همه پرسی فروردین ۵۸ دمکراتیک بود: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابولحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-11     فایل صوتی

Banisadr 96-01-08=تعریف سیاست و جبران اشتباهات : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-08     فایل صوتی

https://youtu.be/_lU2qXyJmd8    فایل تصویری

Banisadr 96-01-05=حال وهوای سیاسی ایران دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری: مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-05     فایل صوتی

Banisadr 96-01-04= چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟:مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-04     فایل صوتی

************

صفحه رسمی تویتر،اینستا گرام ،فیسبوک ، تلگرام و سایت آقای بنی صدر

https://Twitter.com/Banisadr

Instagram.com/abanisadr

http://FB.com/Banisadr

T.Me/abanisadr

http://banisadr.org/

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-noroz-97     فایل صوتی

https://youtu.be/I4OYYkbQ_uo     فایل تصویری

Banisadr 96-12-25=  بنی صدر نوروز میگوید که ایرانیان بانی تجدد طلبی در جهان بودند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-25    فایل صوتی

Banisadr 96-12-19=  بنی صدر : در قرآن حجاب بر زن واجب نشده. مصاحبه خانم مریم مرادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-19     فایل صوتی 

Banisadr 96-12-20=پیام مهم آقای بنی صدر بمناسبت چهارشنبه سوری

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-20     فایل صوتی

Banisadr 96-12-18=بنی‌صدر: پشت پرده «تبلیغ خشونت توسط ایرانیان وابسته به قدرتهای خارجی، و تحقیر زنان توسط خامنه‌ای

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-18    فایل صوتی

Banisade 96-12-14=بنی صدر : دست خامنه ای زیر سنگ است | ارزیابی سفر حساس وزیر خارجه فرانسه به ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisade-96-12-14rfi     فایل صوتی

Banisadr 96-12-13=سلسله بحث های آقای بنی صدر در باب بیان آزادی و مردمسالاری یکشنبه ۱۳ اسفند ۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-13    فایل صوتی

Banisadr 96-12- 11 = موقعیت نازل زنان در ایران و جهان : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-11    فایل صوتی

Banisadr 96-12-09=بنی صدر : واقعیت این است که حیات ملی در خطر است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-09     فایل صوتی

Banisadr 96-12-05=بنی‌‌صدر: احمدی‌‌نژاد، جربزه ایستادن کامل جلوی خامنه‌‌ای را ندارد، میخواهد بدیل درون رژیمی جدیدی بسازد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-05     فایل صوتی

Banisadr 96-12-04=« عذرخواهی بیسابقه خامنه ای ، سرکوب خونین دراویش » از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-04asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-12-02=عفو عمومی در نظام آینده ؟ : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-12-02sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/AT3AdoV-M2E     فایل تصویری 

Banisadr 96-11-28= " : سخنرانی آقای بنی صدر در کنفرانس کلن  "گذار از استبداد دینی، راهیابی به دمکراسی "

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-28      فایل صوتی 

https://youtu.be/nunPMsyLQmE    فایل تصویری

Banisadr 96-11-27=بنی صدر: ابراهیم رئیسی، هوس رهبری کرده،آخرین وضعیت قانون اساسی جمهوری ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-011-27asrjadid    فایل صوتی 

Banisadr 96-11-25=  در نظام آینده اقتصاد ویران شده را چگونه سامان میدهید؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-25sepideh

https://youtu.be/mn546Xjvhy4

Banisadr 96-11-24=بنی صدر: پیشنهاد رفراندوم روحانی ، بمعنای فلج بودن خامنه ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-24

Banisadr 96-11-20=تجربه انقلاب ۵۷، خشونت یا عدم خشونت در تغییر نظام : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-20

Banisadr 96-11-19=زوایای پیدا و پنهان سخنان خامنه ای در آستانه ۳۹ مین سالگرد انقلاب ۵۷ : گفتگوی رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-19    فایل صوتی

Banisadr 96-11-13=ویژگیهای دولت جانشین : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-13asrjadid     فایل صوتی

Banisadr 96-11-11=در روش شناسی - بخش هفتم - در کیش شخصیت : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-11sepideh   فایل صوتی

https://youtu.be/i8_b40UCtT0      فایل تصویری

Banisadr 96-11-06=سه تذکر به مردم ایران، چرایی اقتصاد ورشکسته : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-06     فایل صوتی

Banisadr 96-11-04=پشت پرده ماجرای کودتای نوژه : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-11-04sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/EVOvcMsVnpw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-29=هشدار بنی صدر نسبت به اهداف شوم ترامپ و زمینه سازیها برای مداخله خارجی و گسترش خشونت در ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-29   فایل صوتی   

Banisadr 96-10-27= ترسها که به جامعه القا میشود : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-27   فایل صوتی

https://youtu.be/C1ngzGlRmoA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-22= بنی صدر: اگر آقای خامنه ای رهبر نمی شد ، ایرانگیتیها محاکمه و زندانی می شدند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-22    فایل صوتی

Banisadr 96-10-20= سخنان آقای بنی صدر در باره ویژگیهای جنبش همگانی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-20     فایل صوتی

https://youtu.be/f68S2abH0kI   فایل تصویری

Banisadr 96-10-19=بنی صدر: رفسنجانی ، خامنه ای را بخاطر ضعیف بودنش رهبر کرد تا مثل موم در دستش باشد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-19    فایل صوتی

Banisadr 96-10-15=پیام آقای بنی صدر به روحانیان، به اصلاح طلبان، به زندانیان، به مردم ایران

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-15     فایل صوتی

Banisadr 96-10-13=  جنبش مردم ایران ، موانع ، خطر ها و عبور از آنها : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/vpqaeruurm34    فایل صوتی

https://youtu.be/xvswRI85tn8   فایل تصویری

Banisadr 96-10-11=  پیام آقای بنی صدر به نیروهای مسلح

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-11     فایل صوتی

https://youtu.be/gF2KcQuGvlw    فایل تصویری

Banisadr 96-10-09=  مصاحبه صدای امریکا با آقای بنی صدر در رابطه با جنبش همگانی مردم ایران

https://youtu.be/3DTT4DfM_iA     فایل تصویری

Banisadr 96-10-08=  پیام آقای بنی صدر به مردم ایران : من شما را به جنبش همگانی می خوانم

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-08    فایل صوتی

Banisadr 96-10-06=آقای بنی صدر، چرا آقای خامنه ای بعد از چهار هفته وارد کشمکش احمدی نژاد با لاریجانی شد؟

                  https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-06rfi            فایل صوتی

Banisadr 96-10-01=بنی صدر: ایران در تهدید و تحریم است و رژیم نگران از خیزش جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-10-01    فایل صوتی

Banisadr 96-09-29=ارزیانی بودجه ۹۷ آقای روحانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-29

https://youtu.be/psc9ygq9B6g

Banisadr 96-09-24=زمینه سازیهای بی سابقه حکومت ترامپ علیه رژیم ایران : گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-24    فایل صوتی

Banisadr 96-09-23=پیامدهای اعلام اورشلیم به عنوان پایتخت اسرائیل؛ گفت‌وگو با آقایان بنی‌صدر و لاهیجی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-23    فایل صوتی

Banisadr 96-09-22=  بررسی کارنامه ۴۰ ساله سیاه نظام ولایت مطلقه فقیه گفتگو با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-22    فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=JPXNw96jEV0    فایل تصویری

Banisadr 96-09-17= بنی‌صدر: اعلان بیت المقدس بعنوان پایتخت اسرائیل توسط ترامپ، اعلان ادامه جنگ صلیبی است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-17    فایل صوتی

Hosseini 96-09-15=  دستگیری توسط هادی غفاری و یازجویی و... (۳): مصاحبه با خانم عذرا حسینی

https://soundcloud.com/a-banisadr/ozra-hosseini-96-09-15sepideh    فایل صوتی

https://youtu.be/pumFZOqESiQ    فایل تصویری

Banisadr 96-09-10=  بحران در بیرون و ضعف در درون نظام ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-10    فایل صوتی

Hosseini 96-09-08=  به استقامت خواندن همسرم ، دستگیری ، بازجویی و...(۲): مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-08    فایل صوتی

https://youtu.be/aKGUfGffFGk    فایل تصویری

Banisadr 96-09-06=سخنان خطرناک فرمانده کل سپاه درباره گسترش بسیج در دیگر کشورها؛ گفتگو رادیو فرانسه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-06     فایل صوتی

Banisadr 96-09-03=آیا پایان جنگ با داعش ،آغاز جنگ در لبنان خواهد بود : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-09-03    فایل صوتی

Hosseini 96-09-01=اعتماد به آقای خمینی و چگونگی مخفی شدن و خروج از کشور: مصاحبه با خانم عذرا حسینی همسر آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/hosseini-96-09-01    فایل صوتی 

https://youtu.be/C-99SbhgzLM     فایل تصویری

Banisadr 96-08-27=زلزله در غرب ایران و عقب نشینی خامنه ای در سیاست موشکی : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-27    فایل صوتی

Banisadr 96-08-26=تحصن احمدی نژاد و یارانش در حرم حضرت عبدالعظیم و دلایل آن : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-26     فایل صوتی

Banisadr 96-08-24=تحولات منطقه ، خطر جنگ و چه باید کردها : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-24   فایل صوتی

https://youtu.be/vNM0LGzkcEo    فایل تصویری

Banisadr 96-08-19=خطر رویارویی نظامی عربستان با ایران و اوضاع جنگی منطقه: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-19     فایل صوتی

Banisadr 96-08-15=  تحریم‌های تازه آمریکا علیه سپاه پاسداران و نهادهای وابسته: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر،مرتضی کاظمیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/babisadr-96-08-15    فایل صوتی

Banisadr 96-08-12=نقش آقای خامنه ای در گروگانگیری و نگرانی رژیم از انحطاط آمریکا بعنوان ابرقدرت : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-12   فایل صوتی

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05

Banisadr 96-08-05=وضعیت علم ، دانش و دانشگاهها در نظام فلج ولایت مطلقه فقیه : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-08-05    فایل صوتی

Banisadr 96-07-28=موضع خط استقلال و آزادی در باره اظهارات ترامپ در رابطه با ایران: مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/asrjadid-96-07-28    فایل صوتی

Banisadr 96-07-26=  استراتژی آقای ترامپ برای حفظ رژیم ایران : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-26     فایل صوتی

https://youtu.be/8JNOwZCU0fs     فایل تصویری

Banisadr 96-07-21=استراتژی ترامپ در رابطه با ایران ، واقعیتها و پیش بینی ها : مصاحبه رادیو عصر جدید با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-21    فایل صوتی

Banisadr 96-07-19=  روش شناسی- بخش۶- زندگی براصل موازنه منفی و با عقل خود انگیخته : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-19     فایل صوتی

https://youtu.be/iUZqh4W4_ic     فایل تصویری

Banisadr 96-07-14=برسی واقعیتهای سه گانه ، برجام ، نظام پارلمانی وجانشینی آقای خامنه ای در گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-14    فایل صوتی

Banisadr 96-07-12=  روش شناسی - بخش پنجم- ویژگیهای حق : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-12    فایل صوتی

https://youtu.be/PNARPdP72Ow    فایل تصویری

Banisadr 96-07-09= سخنان آقای بنی صدر در باره عاشورا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-09ashora     فایل صوتی

https://youtu.be/Sqm1Nylxoj4    فایل تصویری 

Banisadr 96-07-07=  نگاهی به همه پرسی در کردستان عراق: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-07    فایل صوتی

Banisadr 96-07-05=  روش شناسی - بخش چهارم- ویژگیهای حق که بکار روزانه انسان میایند: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-07-05   فایل صوتی

https://youtu.be/syPapPxYxCM    فایل تصویری

Banisadr 96-06-31=تهدید های ترامپ و دروغهای روحانی و برجام نافرجام : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-32    فایل صوتی

Banisadr 96-06-31=  پیام آقای بنی صدر بمناسبت آغار سال تحصیلی ۱۳۹۶

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-31    فایل صوتی

Banisadr 96-06-30=آقای بنی صدر، اگر قرار باشه که رژیم تغییر بکنه ، مردم چه باید بکنند؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-30    فایل صوتی

Banisadr 96-06- 2 9=  روش شناسی - بخش سوم- حق ، قدرت ، و رابطه آنها: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-29-3    فایل صوتی

https://youtu.be/BPX3Jl8r6dA    فایل تصویری

Banisadr 96-06-24=راز قولهای انتخاباتی وعدم وفاداری به آنها: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-24    فایل صوتی

Banisadr 96-06- 22 =سلسله درسهای روش شناسی بخش دوم- نقش موازنه عدمی و دوگانگی در زندگی:

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-22    فایل صوتی

https://youtu.be/mYiZ-1x8COU    فایل تصویری

Banisadr 96-06-17=چرا نسل جوان بی تفاوت گشته است ؟: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-17   فایل صوتی

Banisadr 96 06-16=چرا سفارت آمريكا با ابوالحسن بني صدر تماس گرفت؟: در گفتگو با فريدا صبا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-18    فایل صوتی

https://youtu.be/6IytP3DQfT4   فایل تصویری

Banisadr 96-06-15=سلسله درسهای روش شناسی بخش اول- واژه شناسی: مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-15    فایل صوتی

https://youtu.be/trtrZy_izz4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-10= بنی صدر: هیچ چشم اندازی بجز دمکراسی برای فردای ایران وجود ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-10     فایل صوتی

Banisadr 96-06-08=عدم امنیت در خانواده و جامعه ما چگونه است؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-08    فایل صوتی

https://youtu.be/B0aSr_HfkRM     فایل تصویری

Banisadr 96-06-04=سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان در باره "استقامت

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-04    فایل صوتی

https://youtu.be/bFk3KXv4Gy4    فایل تصویری

Banisadr 96-06-04= تدوین قانون اساسی بر پایه حقوقمداری : سخنرانی آقای بنی صدر در نشست مجامع اسلامی ایرانیان

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-4    فایل صوتی

https://youtu.be/F_rnAv_Z8TQ    فایل تصویری

Banisadr 96-06-03=توضیحات آقای بنی صدر در باره قانون اساسی پیشنهادی

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-03   فایل صوتی

https://youtu.be/s-p1_GprSrA   فایل تصویری

Banisadr 96-06-01=تعادل ضعف ها در ایران و منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-06-01    فایل صوتی

https://youtu.be/pdi1v6hf2cM     فایل تصویری

Banisadr 96-05-27=هشدار بنی صدر: اختصاصی کردن دفاع از زندانیان سیاسی ، کمک به دستگاه سرکوب است 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-27     فایل صوتی

Banisadr 96-05-25=چگونه متوجه بشویم که در استقلال و آزادی زندگی می کنیم ؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-25    فایل صوتی

https://youtu.be/vsGWtyHlAWc    فایل تصویری

بنی‌صدر:طرح مجلس برای مقابله با آمریکا توسط سپاه تهیه شده و گویای آرایش جنگیست!  Banisadr 96-05-22= 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-22     فایل صوتی

Banisadr 96-05-20=  توانایی رئیس جمهوری در محدوده نظام ولایت مطلقه فقیه: گفتگو با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/unkyljuoxueh    فایل تصویری

Banisadr 96-05-18=قانون اساسی پیشنهادی ما چه مشخصاتی دارد: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-18    فایل صوتی

https://youtu.be/rhG4hQym7kg    فایل تصویری

Banisadr 96-05-13=بنی صدر:حکومت روحانی با مانعی عبور نکردنی روبروست

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-13    فایل صوتی

Banisadr 96-05-11=آیا می شود بر طبق قرآن کسی را اعدام کرد؟ مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-11   فایل صوتی

https://youtu.be/iCDqnJbBmKs    فایل تصویری

Banisadr 96-05-06=  فریب خاکستری بودن رژیم، و تاثیر تهدیدات ترامپ بر ضد ایران از دید ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-06     فایل صوتی

Banisadr 96-05-04=مصلحت سنجی و روانشناسی باور به ناتوانی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-05-04    فایل صوتی

https://youtu.be/0KANZzjYEzs    فایل تصویری

Banisadr 96-04-30=  بنی‌صدر: سپاه، ۱۱ حوزه عمل یافته و رابطه‌اش با خامنه‌ای تغییر می‌کند

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-30    فایل صوتی

Banisadr 96-04-28=نقش قدرت در توجیه مصلحت سنجی ها : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-28    فایل صوتی

https://youtu.be/uxoF-LzRO_M     فایل تصویری

Banisadr 96-04-26=بدیل در ایران موجود و پر توان است : گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر
https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-26    
فایل صوتی

Banisadr 96-04-23=  هشدار بنی‌صدر نسبت به «مواضع حکومت ترامپ و برخی ایرانیان درباره تغییر رژیم ایران»

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-23    فایل صوتی

Banisadr 96-04-21= دست حکومت روحانی در پوست گردو: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-21    فایل صوتی

https://youtu.be/1cY8RrGqziM    فایل تصویری

Banisadr 96-04-19= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت سوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-19    فایل صوتی

Banisadr 96-04-15= حقوق انسان و رابطه آن با هویت: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-15    فایل صوتی

Banisadr 96-04-14= قدرت با انسان چه میکند که انسانها مصلحت اندیش میشوند؟مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-14     فایل صوتی

https://youtu.be/z-kDGFFpcPU    فایل تصویری

Banisadr 96-04-12= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت دوم) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-12sedarat    فایل صوتی

Banisadr 96-04-10= مصاحبه جنجالی و تاریخی حسین دهباشی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-10   فایل صوتی

https://youtu.be/wqLj8Iuh8xs    فایل تصویری

 «تلاش عربستان برای انزوای قطر، و رفراندم استقلال کردستان عراق» از دید بنی‌صدرBanisadr 96-04-09=

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-09    فایل صوتی

Banisadr 96-04-08=آیا روحانی به سرنوشت بنی صدر دچار خواهد شد یا ترور؟: مصاحبه بیژن فرهودی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-08      فایل صوتی

Banisadr 96-04-07=نقش دین در آموزش و پرورش : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-07     فایل صوتی

https://www.youtube.com/watch?v=esaX3h_Diuo    فایل تصویری

Banisadr 96-04-05= مراجعه به قدرت خارجی (قسمت اول) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی‌ صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-05    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03=بنی صدر: آقای خامنه ای، این کابوس بنی صدر دست از سر شما بر نمیدارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-04-03=  احتمال برکناری حسن روحانی: در گفتگوی رادیو فرانسه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-04-03   فایل صوتی

Banisadr 96-4-01=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۷) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/sedarat-96-4-01   فایل صوتی

Banisadr 96-03-31=ولایت مطلقه فقیه و اضطراب ناشی از بحران های فزاینده: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-31    فایل صوتی

https://youtu.be/B-WHDpQzIis    فایل تصویری

Banisadr 96-03-30=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۶) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-30    فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=«ترس خامنه‌ای از دوقطبی‌ و ماهیت اختلاف وی با روحانی» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-28   فایل صوتی

Banisadr 96-03-28=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۵) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/2uxqzxcgav7m    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27= «دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27    فایل صوتی

Banisadr 96-03-27=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۴) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-29    فایل صوتی

Banisadr 96-03-26= «دوقطبی‌سازی جامعه و اظهارات تیلرسون درباره تغییر رژیم ایران» از دید بنی‌صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-27     فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=بنی‌صدر: صدور فرمان "آتش به اختیار"، گویای وضعیت اضطراری آقای خامنه‌ای است

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-26    فایل صوتی

Banisadr 96-03-25=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۳) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-25    فایل صوتی

Banisadr 96 -03-24=علل خستگی جوانان از دین چیست؟: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-24    فایل صوتی

https://youtu.be/rq881ho-NGE    فایل تصویری

Banisadr 96-03-23=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۲) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-23    فایل صوتی

Banisadr 96-03-22=کودتای خرداد ۱۳۶۰برعلیه اولین منتخب مردم ایران (۱) گفتگوی علی صدارت با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-22     فایل صوتی

Banisadr 96-03-19=  بنی صدرخامنه ای کنترلش را از دست داده.ترورها برایش مائده آسمانی اند!

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-19   فایل صوتی

Banisadr 96-03-14=از محمد ابن عبدالله تا محمد مصدق در مهمانی ابوالحسن بنی‌صدر،از رادیو فردا

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-14   فایل صوتی

Banisadr 96-03-12=  وضعیت نظام ولایت مطلقه فقیه بعد از مرگ خامنه ای:مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-12   فایل صوتی

Banisadr 96-03-10=نظام بانکی و نقش آن در اقتصاد تولید محور: مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-10    فایل صوتی

https://youtu.be/IBnl1oeBGSs    فایل تصویری

Banisadr 96-03-09=  بنی صدر: در بهترین حالت ۲۵ میلیون در انتخابات شرکت کردند.

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-9   فایل صوتی

Banisadr 96-03-08=بنی صدر:چرا آقای خامنه ای پس از دیدار ترامب ازعربستان و اسرائیل جیغ بنفش میکشد؟

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-08    فایل صوتی

Banisadr 96-03-05=نگاهی به سیاست خارجی نظام ولایت مطلقه بعد از انتخابات: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-05    فایل صوتی

Banisadr 96-03-03=انتخابات و سفر آقای ترامپ به منطقه : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-03    فایل صوتی

https://youtu.be/9eYcI9k1Gjc    فایل تصویری

Banisadr 96-03-01=ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری ۹۶:مصاحبه رادیو همبستگی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-03-01   فایل صوتی

Banisadr 96-02-29=نگاهی به نتایج انتخاباتی نظام ولایت مطلقه فقیه: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-30    فایل صوتی

Banisadr 96-02-28=  بنی صدر:ملتی که حقوق خود را نشناسد و به آن عمل نکند روزگارش بدتر از این هم میشود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-28   فایل صوتی

https://youtu.be/vCpslOaJH0c    فایل تصویری

Banisadr 96-02-24=بنی صدر:حاکمیت ملی ، حق مادر حقوق شهروندی است. سخنرانی و پاسخ با سوالها

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-24    فایل صوتی

https://youtu.be/4IAIMqSIhj8    فایل تصویری

Banisadr 96-02-23=مناظره انتخاباتی و تهدید های آقای خامنه ای : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-23    فایل صوتی

Banisadr 96-02-22=  بنی‌صدر: ساختار فعلی جمهوری‌ اسلامی سنخیتی با «جمهوریت» ندارد

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-22  فایل صوتی 

Banisadr 96-02-15=گفته ها و ناگفته ها درپشت پرده مناظره انتخاباتی: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-15   فایل صوتی

Banisadr 96-02-13=انتخابات و حاکمیت ملی : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر 

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-13    فایل صوتی

https://youtu.be/FlKxRqvnzwI    فایل تصویری

Banisadr 96-02-10=پیام سید ابوالحسن بنی صدر بمناسبت روز کارگر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-10    فایل صوتی

https://youtu.be/tJnzphk5ZNo   فایل تصویری

Banisadr 96-02-08=بنی صدر: کاندیداها در تنها چیزی که توافق داشتند فقر و فساد عمومی بود

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-08asrjadid    فایل صوتی

Banisadr 96-0 2 - 01 =بنی صدر: انتخابات وسیله ایست که رژیم استبدادی از آن استفاده میکند برای مهار جامعه

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-02-01   فایل صوتی

Banisadr 96-01- 30 =نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(3) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-30-3   فایل صوتی

https://youtu.be/Gamz29yjbDs   فایل تصویری

Banisadr 96-01-25=بنی صدر: رشته امور از دست آقای خامنه ای بدر رفته. در گفتگو با رادیو عصر جدید

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-25    فایل صوتی

Banisadr 96-01-23=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(2) : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-23-2    فایل صوتی

https://youtu.be/0ITms0QB20M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-19=  رابطه قدرت سیاسی با دین چیست: مصاحبه مهدی فلاحتی با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-95-01-19   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=انتخابات و نقش بدیل : مصاحبه رادیو عصر جدید با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18   فایل صوتی

Banisadr 96-01-18=نقد "تمرین دمکراسی با شرکت در انتخابات" از دید بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-18    فایل صوتی  

Banisadr 96-01-16=نقدی بر برخی مصلحت سنجی های رایج در جامعه(1) : مصاحبه با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-16-1    فایل صوتی

https://youtu.be/lXu-GLDSp1M    فایل تصویری

Banisadr 96-01-11= آیا همه پرسی فروردین ۵۸ دمکراتیک بود: مصاحبه رادیو عصر جدید با ابولحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-11     فایل صوتی

Banisadr 96-01-08=تعریف سیاست و جبران اشتباهات : مصاحبه تلویزیون سپیده با ابوالحسن بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-08     فایل صوتی

https://youtu.be/_lU2qXyJmd8    فایل تصویری

Banisadr 96-01-05=حال وهوای سیاسی ایران دو ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری: مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-05     فایل صوتی

Banisadr 96-01-04= چرا در ساختار ولایت مطلقه ۱۰حکومت هم نمیتواند مسائل را حل کنند؟:مصاحبه با بنی صدر

https://soundcloud.com/a-banisadr/banisadr-96-01-04     فایل صوتی

************

صفحه رسمی تویتر،اینستا گرام ،فیسبوک ، تلگرام و سایت آقای بنی صدر

https://Twitter.com/Banisadr

Instagram.com/abanisadr

http://FB.com/Banisadr

T.Me/abanisadr

http://banisadr.org  /

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter