تصویری

وضعیت داخلی و خارجی کشور در آستانه سال نو : مصاحبه تلویزیون سپیده با آقای بنی صدر


بنی صدر: شما در وضعیتی هستید که یا باید تصمیم بگیرید زند بمابید و به حیات ملی ادامه بدهید ، یا خدای ناکرده تسلیم هر پیشامدی بشوید .
شما این توانایی را دارید ، امید ذاتی حیات انسان است ، شادی ذاتی حیات انسان است ، اگر این را گم کردید یعنی به حقوقی که ذاتی حیات است عمل نمی کنید ، گرفتار غم شدید گرفتار نا امیدی شدید و خود را ناتوان می بینید ، تا وقتی که شما تصمیم به تغییر نگیرید ، توانایی خود را بیاد نیاورید وضعیت در مدار بسته از بد به بدتر است ، مدار بسته یک جهت بیشتر ندارد و آن از بد به بدتر و از بدتر به بدترین تر و... مصاحبه کنند آقای مرتضی عبداللهی . چهار شنبه فروردین ۱۳۹۷

 

فایل صوتی

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید


فایل تصویری

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter