تعاریف و کاربردهای استقلال و ازادی- بخش 7 - نه مسلط و نه زیر سلطه

- وقتی بنابر تعادل قوا باشد و نظام ها، نظامی هایی باشند که در آن گروهی مسلط و گروهی زیر سلطه اند، جامعه هایی که در این نظام ها قرار می گیرند، بسته به اینکه چقدر تابع نظام می شوند، مردنی یا ماندنی هستند. اگر در آن نظام، کاملاً جذب شده باشند، مردنی هستند. خیلی از جامعه ها از بین رفتند، به لحاظی که کاملاً در آن نظام سلطه گر، زیر سلطه، جذب شده بودند. وضعیت فلسطین یک نمونۀ دروان ماست و جامعه های بسیار دیگری که در طول تاریخ در همین منطقه بودند و امپراتوری هم بودند و حالا هیچ وجودی از آنها نمانده است. به عکس جامعه هایی که توانستند از این سامانۀ مسلط، زیر سلطه، رهایی بجویند و در درون، تخریب نیروهای محرکه را محدود کردند، آنها توانستند به زندگیشان ادامه بدهند ...

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

*****

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

 

 

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (١)

https://www.youtube.com/watch?v=JxrPWjTPJdU&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٢)

https://www.youtube.com/watch?v=FMvgEcR90HM&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (٣)

https://www.youtube.com/watch?v=1fFj7tO7hcY&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۴)

https://www.youtube.com/watch?v=asP8fsSP2VE&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۵)

https://www.youtube.com/watch?v=lhD4ANU0u3Y&feature=emb_logo

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی، مصاحبۀ تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی با ابوالحسن بنی صدر (۶)

https://www.youtube.com/watch?v=q4mhVHjw9n8&feature=emb_logo

اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ مرتضی عبداللهی با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی:

 
 
 کمربند شیعه، به کمربند ویرانی و مرگ  تبدیل شده است.
- تا این رژیم هست، ایران در تهدید جنگ باقی می ماند. 
- کشور ما دستکم از دوران پهلوی تا به امروز، زیر سلطه است. 
- رژیم ولایت فقیه بعنوان نمایندۀ قدرت خارجی در کشور ما عمل می کند.
- رژیم ولایت فقیه از لحاظ ساختار، همان رژیم "محمد رضا شاه" است، بی کم و کاست.
- نظام پیشنهادی ما، نظامی است که در آن، رابطۀ شهروندان را حقوق تنظیم می کنند.
- وجدان به حقوق پنجگانه، شرط جنبش همگانی است، بدون آنها، ممکن نیست جنبش همگانی روی دهد.
ابوالحسن بنی صدر: دولتی که کارش خشونت در مقیاس ملی و جهانی باشد، کارایی لازم را برای ادارۀ زندگی انسان ها در این جهان ندارد. دولت ها باید تغییر ساختاری را بپذیرند و آن خدماتی را که با حقوق طبیعت، حقوق انسان و حقوق هر جامعه در جامعۀ جهانی انطباق دارند، تصدی کنند که ما تحت عنوان حقوق پنجگانه به مردم ایران و مردم جهان پیشنهاد کردیم.

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ شفافیت استقلال و عمل شفاف آزادی، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر (۵)

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

 

ابوالحسن بنی صدر: - بنابر اصل موازنۀ عدمی که رابطۀ این همانی انسان با هستیِ هوشمند است، استقلال، روشنایی است، آزادی هم می شود، عملِ روشن.
- اما این عملِ روشن را در تاریکی نمی شود انجام داد، و در واقع آزاد نیستید.
- اگر کسی به شما گفت برو در اتاق تاریک، من برایت وسیلۀ روشنایی می آورم، قبول نکنید و بگویید که ما می مانیم، تا روشنایی بیاورید.
- ما انسان ها یک ظاهر داریم، و یک باطن. یعنی یک درون داریم، و یک بیرون. اگر این باطن با ظاهر دوگانه شد، ما از استقلال محروم می شویم و بنابر این، از عمل آزاد هم محروم می شویم.
- ما در فرانسه، ۲۰ اصل به آقای خمینی پیشنهاد  کرده بودیم که غیر از عفو عمومی، ۱۹ اصل را گفت، که استقلال و آزادی هم بود و موازنه عدمی را هم گفت. شعار مردم هم شفاف بود. استقلال و آزادی بود، و نه شرقی نه غربی، یعنی، نه روسی و نه امریکایی. یعنی می خواهیم از سلطۀ آنها بیرون بیاییم. پس استقلال به معنایِ نه مسلط و نه زیر سلطه، شعار مردم ایران بود. و آقای خمینی هم همین ها را اظهار کرد. پس این آزادی که گفتیم، سخن و عمل شفاف است، انجام شد. آیا باطن هم همان بود؟ نه، برای اینکه یک طرح محرمانه ای هم آقای دکتر ابراهیم یزدی تهیه کرده بود که به تصویب آقای خمینی هم رسانده بود، آنطور که در خاطراتش می نویسد. در عمل هم آن طرح آقای یزدی پیاده شد. آقای خمینی هم آمد ایران و گفت حرف هایی که در خارج زدم، از راه مصلحت زدم و هیچ متعهد به آنها نیستم ... 
 

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ استقلال رهایی از سامانۀ سلطه گر و زیر سلطه، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر (۶)

 

جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

ابوالحسن بنی صدر: - اگر بخواهیم استقلال را با قدرت تعریف بکنیم، یعنی باید با دنیا در جنگ باشیم.
- آقای مهندس بازرگان و آقای موسوی به نمایندگی از آقای خمینی با آقای سولیوان ملاقات کردند و قرار رژیم ثابت با اتحاد روحانیت و ارتش گذاشتند. خوب، این، هم ناقض استقلال است، و هم ناقض آزادی. چرا اینکار ممکن شد؟ چون ما استقلال را با قدرت تعریف می کنیم. 
- الان آقای خامنه ای می گوید، ما در منطقه اقتدار داریم و اینها می گویند شما از اقتدار چشم بپوشید. از دید او، استقلال، اقتدار در منطقه، نه مسلط نه زیر سلطه نیست. در همین حال که ایشان این فرمایش را می فرماید، اصلاً خود کشور و سیاست اش، اقتصادش، فرهنگ اش، و دین اش، موضوع کار و بحث قدرت های خارجی است، و این، همه روزه است.
- الان سیاست آقای خامنه ای این است که نتیجۀ انتخابات آمریکا معین بشود. یعنی اینکه این تعریف استقلال به قدرت تناقض اش آشکار است. پس این، استقلال نیست، وقتی یک کشور، موضوعِ مداوم تصمیم گیری در بیرون کشور است.
- از گروگانگیری سفارت امریکا در تهران، ایران موضوع تصمیم گیری قدرت های خارچی است. گروگانگیری، بعد جنگ هشت ساله، بعد ماجرای اتمی، و بعد هم جنگ های ده گانه که الان ایران را گرفتارش کرده اند. پس اینها به ما می گویند که تعریف استقلال به قدرت، دروغ است.
- چهل سال است که مشغلۀ قدرت های خارجی، تصمیم گیری راجع به سرنوشت ماست. خوب، چرا ما خودمان را از استقلال محروم کرده ایم؟ چون توی ذهن ما رفته که ما با گروگانگیری توی دهن امریکا زدیم! الان هم اقتدار ما را در منطقه، ببین. خوب، وقتی این تعریف را کردی توی ذهن خودت؛ و از استقلال، این را فهمیدی، در عمل و در واقع، این تعریف را پوشش کرده ای برای این واقعیت که در میزان وابستگی به آنجا رسیده ای که روزمره، موضوع تصمیم گیری شده ای، و این تصمیم را هم قدرت های خارجی می گیرند.
- حالا اگر ما بخواهیم استقلال را بدست بیاوریم، باید یک کار دیگر بکنیم. ...
- استقلال یعنی اینکه شما از روابط قوا با قدرت های بیگانه رها بشوی. آزادی هم این است که شما قدرت را بی محل کنی.
 
بخش اول 
بخش دوم 
بخش سوم 
بخش چهارم 
بخش پنجم 
 

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ تعاریف استقلال - تناقض و تضاد چیست اند؟، مصاحبۀ ژاله وفا با ابوالحسن بنی صدر در تلویزیون سپیدۀ استقلال و آزادی

 استقلال می شود اینکه  وارد مدار بسته نشدن، و اگر در درون آن هستی، بیرون آمدن از آن.
 
- چگونه با استقلال از خشونت رها شویم؟ ...
 
ابوالحسن بنی صدر: ما می توانستیم از هر دو ابرقدرت سود ببریم، بجای اینکه به هر دو باج بدهیم. باج گزار هر دو شدیم  چون از درون، کار را خراب کردیم.
 
 

 

++++++++++++++++++++++

جهت دیدن مصاحبه بخش اول لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه بخش دوم لطفا اینجا را کلیک کنید

جهت دیدن مصاحبه بخش سوم لطفا اینجا را کلیک کنید