کتابها

استقلال و آزادی

      ابوالحسن بنی صدر تاریخ انتشار آبان 1399   با فرمات پی دی اف با فرمات ورد

روزها بر رئيس جمهور چگونه مى‏گذرد؟

  مطالعه بالینی پویا در شکل گزارشها وهشدارهای روزانه به مردم ایران تا کودتای خرداد 1360 روزها بر رئيس جمهور چگونه...

کتاب رشد جلد سوم

کتاب رشد جلد سوم با فرمات پی دی اف با فرمات ورد

الحقوق الخمسة (مسودة دستور مقترح لإيران المستقبلة)

الحقوق الخمسة (مسودة دستور مقترح لإيران المستقبلة) با فرمات پی دی اف با فرمات ورد

النفط و السيطرة دور النفط في التطور الرأسمالي الراهن على الصعيد الدولي

  النفط و السيطرة دور النفط في التطور الرأسمالي الراهن على الصعيد الدولي   فرمات پی دی اف فرمات  ورد

الإنسان والحق والقضاء وحقوق الإنسان في القرآن

الإنسان والحق والقضاء وحقوق الإنسان في القرآن با فرمات پی دی اف با فرمات ورد  

المرأة والحياة الزوجية من منظر الأديان والعصر الحديث

      المرأة والحياة الزوجية من منظر الأديان والعصر الحديث فرمات پی دی اف فرمات  ورد

سیر تحول سیاست آمریكا در ایران كتاب سوم آمریكا و انقلاب

    سیر تحول سیاست آمریكا در ایرانكتاب سوم آمریكا و انقلاب
مصاحبه های تصویری

تعاریف و کاربردهای استقلال و ازادی- بخش 7 - نه مسلط و نه زیر...

- وقتی بنابر تعادل قوا باشد و نظام ها، نظامی هایی باشند که در آن گروهی مسلط و گروهی زیر سلطه اند، جامعه هایی که در این نظام ها قرار...

اثرات انتخابات ریاست جمهوری امریکا و نقش رژیم ولایت فقیه در منطقه و جهان، مصاحبۀ...

  جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید    کمربند شیعه، به کمربند ویرانی و مرگ  تبدیل شده است. - تا این رژیم...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ استقلال رهایی از سامانۀ سلطه گر و زیر سلطه،...

  جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید ابوالحسن بنی صدر: - اگر بخواهیم استقلال را با قدرت تعریف بکنیم، یعنی...

توضیحاتی بر کتاب استقلال و آزادی/ شفافیت استقلال و عمل شفاف آزادی، مصاحبۀ ژاله وفا...

  جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید   جهت دیدن مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید   ابوالحسن بنی صدر: - بنابر اصل موازنۀ عدمی که رابطۀ این همانی انسان...
مصاحبه های صوتی

اندازه شناسی حق و حد و مرز بافی قدرت/ ادامۀ بحث نقش بیداری و هشیاری...

  جهت شنیدن صدای کلاس درس اینجا را کلیک کنید جهت دیدن کلاس درس اینجا را کلیک کنید ابوالحسن بنی صدر: - ما همچنان در بحث اخلاق و وجدان اخلاقی هستیم. از اینجا شروع می کنیم که ...  - اندازه را حق...

بررسی موقعیت زیرسلطه ایران و ایرانیان، گفتگوی ابوالحسن بنی صدر و علی صدارت

      جهت شنیدن صدای مصاحبه لطفا اینجا را کلیک کنید

یا رژیم ولایت مطلقه فقیه یا تجزیۀ ایران، مصاحبۀ رادیو عصر جدید

حسین جواد زاده: آقای بنی صدر، مدافعان ولایت مطلقه فقیه تبلیغ می کنند که اگر این رژیم نباشد، ایران تجزیه خواهد شد. اخیرا آقای صادق زیبا کلام نیز دوباره این ادعا را مطرح کرده است. پاسخ  و نظر شما به...