کتابها

مجموعه 9 کتاب وضعیت سنجی

 

 vaz2

مجموعه وضعیت سنجی ها

   این مجموعه در 9 کتاب تمامی وضعیت سنجیها از تاریخ  24 اسفند 1392 تا 10 آبان 97 را شامل می شود . 

 نخستین ویژه‌گی وضعیت‌سنجی، وقتی واقعیت نزدیک به همان‌که واقع شده‌است، سنجیده می‌شود، این‌است که زمان، آینده، بر صحت آن شهادت بدهد. و می‌دهد.

     اما برای این‌که زمان صحت آن را تصدیق کند، می‌باید که ویژه‌گی دومی نیز داشته باشد و آن این‌است که حاصل شناسایی امرهای واقع و در رابطه قراردادن آنها به ترتیبی باشد که امرها خود زبان بگشایند و واقعیت را همان‌سان که واقع شده‌است گزارش کنند.

بنابراین، امرهایی که مطالعه می‌شوند، امرهای واقع مستمر باید باشند. شناسایی این امرها، بنوبه خود، به ویژه‌گی‌ها که دارند، باید انجام بگیرد.

 

جلد اول

فرمات پی دی اف

 جلد اول

فرمات ورد

جلد دوم

فرمات پی دی اف

 جلد دوم

فرمات ورد

جلد سوم

فرمات پی دی اف

 جلد سوم

فرمات ورد

جلد چهارم

فرمات پی دی اف

 جلد چهارم

فرمات ورد

جلد پنجم

فرمات پی دی اف

 جلد پنجم

فرمات ورد

جلد ششم

فرمات پی دی اف

 جلد ششم

فرمات ورد

جلد هفتم

فرمات پی دی اف

 جلد هفتم

فرمات ورد

جلد هشتم

فرمات پی دی اف

 جلد هشتم

فرمات ورد

جلد نهم

فرمات پی دی اف

 جلد نهم

فرمات ورد

Share this post

Submit to DeliciousSubmit to DiggSubmit to FacebookSubmit to Google BookmarksSubmit to Twitter